Minskar andelen sjuksköterskor på grund av deras löneutveckling

Minskar andelen sjuksköterskor på grund av deras löneutveckling
Birgitta Molin Mellander, sjukhusdirektör på Skaraborgs sjukhus, öppnar för en minskning av andelen sjuksköterskor i vården. Foto: Skaraborgs sjukhus

Sjuksköterskornas löneutveckling är ett hinder för dem själva. Åtminstone på Skaraborgs sjukhus där sjukhusdirektören Birgitta Molin Mellander och den övriga sjukhusledningen av kostnadsskäl vill minska andelen sjuksköterskor och ersätta dem med undersköterskor.

Som Vårdfokus berättade i går ska Skaraborgs sjukhus minska sina kostnader med 220 miljoner kronor fram till nyår 2013. Ett av de tolv områden som sjukhusledningen ska fokusera på är den så kallade kompetensmixen, vilket handlar om vilken andel av den totala personalstyrkan som de olika yrkeskategorierna utgör.

I dagsläget är 60 procent av personalen sjuksköterskor. Det är en för hög siffra jämfört med andra sjukhus i regionen, tycker sjukhusledningen. Den vill därför minska andelen sjuksköterskor och i stället höja andelen undersköterskor.

– På sikt är det inte bra om det är för många sjuksköterskor utifrån deras löneutveckling, då kan det vara rätt att öka andelen undersköterskor, säger sjukhusdirektören Birgitta Molin Mellander till Vårdfokus.

Sjukhusförvaltningen har arbetat fram olika scenarier. Om andelen sjuksköterskor minskar till 55 procent och andelen undersköterskor ökar till 45 procent sparas 15 miljoner kronor. Om andelen sjuksköterskor minskar till 40 procent sparas 27 miljoner kronor. Även läkarbemanningen ses över.

”Måste övertyga politikerna”

Mariette Björk, styrelseledamot i Vårdförbundet Västra Götaland, köper varken sjukhusdirektörens resonemang eller de siffror som presenterats. 

– Vad ska jag säga? Att skylla på löneutvecklingen är det sämsta argumentet. Våra medlemmar kan väl inte ta ansvar för att sjukhusledningen inte kan övertyga politikerna om att vi måste få de pengar som behövs för att kunna bedriva en patientsäker vård. Tillsammans med oss måste arbetsgivaren övertyga politikerna om att vårt yrke måste värderas. Att se till patienternas bästa måste ju vara verksamhetens grund.

Hon fortsätter:

– Sjukhusledningen resonerar som om det finns en pengapåse och att ju fler sjuksköterskor vi är, desto mindre pengar finns det att fördela till oss. Ja, vi har lite mer i lön än undersköterskor, men sjuksköterskeyrket är ett legitimationsyrke, säger Mariette Björk.

Inga uppsägningar

Som Vårdfokus tidigare berättat befarar Vårdförbundet att patientsäkerheten blir lidande om andelen sjuksköterskor minskar.

– Vi gör så klart en risk- och konsekvensanalys och ser vi att det finns risker så vidtar vi åtgärder. Åtgärderna kan vara att skapa bättre rutiner och standarder. Sjuksköterskorna ska vara i vården, inte arbeta med icke fungerande datasystem, säger Birgitta Molin Mellander.

Enligt Birgitta Molin Mellander är det inte tal om några uppsägningar i nuläget.

– Nej, det ska ske genom naturlig avgång. Vi har anställningsstopp. Vår kostym är för stor i förhållande till vår budget. Vi har anställt lite för många sjuksköterskor och läkare inför den kommande generationsväxlingen, säger Birgitta Molin Mellander.

Den 20 september ska Skaraborgs sjukhusstyrelse besluta hur arbetet ska gå vidare.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida