Mycket av dokumentationen är onödig

Mycket av dokumentationen är onödig
Danska sjuksköterskor ägnar 103 minuter om dagen åt dokumentationsarbete. Arkivbild: Colourbox

Danska sjuksköterskor lägger en stor del av tiden på dokumentation som inte behövs, visar undersökning.

Danska sjuksköterskor dokumenterar drygt 14 miljoner timmar om året. Enligt sjuksköterskorna själva läggs fyra miljoner av de timmarna på helt onödig dokumentation.

Den nya studien från Dansk sygeplejeråd omfattar landets sjukhusanställda sjuksköterskor. Tiden för onödig dokumentation motsvarar mer än 2 400 heltidsanställningar.

Oflexibla dokumentationskrav

Sjuksköterskan Karen Marie Grosbøll som arbetar på en ortopedkirurgisk avdelning på Bispebjerg Hospital påpekar att dokumentation som är relevant för en patient ofta inte är det för en annan.

– Det är ju ingen mening med att näringsscreena en frisk och pigg pojke på 17 år som kommer för behandling av ett brutet ben. Och inte heller nödvändigt att var dag screena en patient för trycksår när vi ser att personen i fråga är oberoende, helt mobil, och vi gjort de insatser vi kan, säger hon till tidningen Synergi.

Hon påpekar att många dokumentationskrav är vettiga men anser att de är för oflexibla och att det saknas utrymme för en individuell professionell bedömning.

Vill få bort dubbelarbete

Bent Hansen, ordförande i Danske Regioner som är Danmarks motsvarighet till Sveriges kommuner och landsting, säger att sjuksköterskorna och regionerna har samma syn och att han har uppmanat facken att peka ut poster som saknar värde.

Danske Regioner har inlett ett samarbete med Sundhetsministeriet för att få bort dubbelregistreringar. Man ser också över hur det kan bli enklare och mindre tidskrävande att använda kvalitetsdatabaser.

Dansk Sygeplejeråds ordförande Grete Christensen håller med om att dubbelarbetet ska bort, men anser att det framför allt handlar om att politikerna ska ha mer tillit till sjuksköterskornas professionalism.

103 minuter om dagen

– Det är ingen tvekan om att dokumentation är viktig för kvalitet och säkerhet. Men trycket på sjukvården är massivt och den tid sjuksköterskorna lägger på onödiga uppgifter är tid som tas direkt från tiden med patienterna. Politikerna måste i högre grad lita på sjuksköterskornas kompetens, vi är utbildade i att observera, värdera och handla, säger hon.

I genomsnitt lägger sjukhusanställda sjuksköterskor i Danmark 103 minuter om dagen på dokumentation.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida