e-hälsa

Nätläkarbesöken ökar snabbt

Nätläkarbesöken ökar snabbt
Allt fler söker sig till digitala kontakter med läkare. Arkivbild: Mostphotos

Sedan de första nätläkarna startade i juni 2016 har 300 000 besök gjorts. Samtidigt ser inte primärvården att de fått färre besök, visar en kartläggning i Dagens Medicin.

Det har gått knappt två år sedan Min Doktor startade. Kurvan för antalet besök hos nätläkarföretag har sedan dess pekat brant uppåt och totalt har omkring 300 000 besök gjorts. Mer än en tredjedel rör patienter i Stockholms län.

Inte färre patienter

Trots att nätläkarföretagen ofta uppger att de avlastar primärvården ser inte landstingen att det kommer färre patienter till vårdcentralerna.

”Vi ser ingen minskning i antalet telefon- och besökskontakter. Inte heller på jourtid. Jag bedömer att besöken som görs via nätet är nya”, säger Karin Torberger i Region Västmanland i den enkät som Dagens Medicin gjort bland regioner och landsting.

Fler remisser

Däremot märker de av ett ökat inflöde av remisser om provtagning och vidare utredning som kommer från nätläkarföretagen.

I en kommentar säger Johannes Schildt, vd för Kry, att det är för små volymer för att den vanliga vården ännu ska kunna säga att de märker av förändringen, men att han är övertygad om att de avlastar primärvården.

Egna digitala vårdmöten

Allt fler landsting ser dock risker med den explosionsartade marknaden för besök hos nätläkare och diskuterar hur man ska kunna styra det till vårdcentralerna i stället.

Region Uppsala inför under våren digitala vårdmöten vid vårdcentralerna i länet.

Men till skillnad från besöken hos nätläkarna ska de videobesöken föregås av en triagering där en sjuksköterska gör en bedömning om det behövs läkarbesök eller något annat och om det krävs ett fysiskt möte för att kunna ställa rätt diagnos. En annan skillnad är att Region Uppsalas tekniska lösning är helt integrerad med journalsystemet.

Vill ta kontroll

I Region Jönköping har de rödgröna oppositionspartierna krävt att det inrättas en gemensam digital vårdtjänst som samtliga vårdcentraler ska bidra med kunskap och resurser till, en slags jourcentral.

– Vi ser givetvis stora fördelar med digitala vårdtjänster. Men vi behöver ta kontroll för att garantera patientsäkerheten och undvika skenande kostnader, säger regionrådet Marcus Eskdahl (S), i ett pressmeddelande.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida