Nöjd med nationella patientöversikten

För två år sedan var Örebro kommun först ut med att införa så kallad nationell patientöversikt. Vårdpersonalen ger it-tjänsten ett gott betyg. Nio av tio är nöjda eller mycket nöjda med systemet.

Det visar en undersökning som har gjorts på uppdrag av Center för ehälsa i samverkan, Cehis.

Cirka 300 sjuksköterskor inom kommunens äldreomsorg fick i slutet av förra året svara på en webbenkät. Resultatet visar att fler än 60 procent anser att de har stor eller mycket stor nytta av den nationella patientöversikten, NPÖ. Nio av tio är nöjda eller mycket nöjda.

Den kritik som förts fram är att tjänsten skulle kunna vara mer användarvänlig, medan andra efterlyser information från fler kliniker. Ett annat önskemål är tillgång till fler provsvar.

Örebro kommun är den kommun i landet som har längst erfarenhet av NPÖ. I drygt två år har vårdpersonal inom kommunens äldreomsorg kunnat ta del av de patientuppgifter som Örebro läns landsting valt att göra tillgängliga för andra vårdgivare – det vill säga patientens namn och kontaktuppgifter, viss journalinformation, diagnoser, läkemedel, patientens kontakter med vård- och omsorg, samt resultat av olika provtagningar.

Enligt den webbenkät som gjorts är den vanligaste orsaken till att man använder tjänsten att man vill komplettera patientens egen information, se provsvar och läsa andra vårdgivares anteckningar om patienten.

Under 2012 är det tänkt att tjänsten NPÖ ska vara införd i samtliga landsting och regioner i Sverige.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida