Norden. Samarbete om vårdkvalitet

Nu håller också sjuksköterskor på att arbeta fram mått på god vård. Hittills finns det för trycksår, fall, nutrition, smärta och bemanning.??

Även sjukskötersk­or har börjat arbeta mer med kvalitetsindikatorer. Det är Lisbeth Löpare Johansson, vice ordförande i Vårdförbundet och ordförande i SSN, Sjukskötersk­or i Norden, väldigt nöjd med.?

— Läkarna har ett försprång, men det handlar inte om att bevaka professionens område. Vi måste använda kunskapen så att resultatet blir det bästa för patienten, säger hon. ?

Nästan 400 sjuksköterskor hade samlats i Stockholm för SSN:s konferens i slutet av november. Ett nordiskt samarbete kring gemensamma kvalitetsindikatorer engagerar Nordiska ministerrådet. ?

—De har arbetat sedan år 2000 för att hitta det som är gemensamt, vi måste hitta det i omvårdnaden. Vi har skapat ett nätverk där vi har formulerat kvalitetsindikatorer för trycksår, fall, nutrition, smärta och normering (bemanning), berättar Lisbeth Löpare Johansson. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida