Nu startar centrumför kliniska prövningar

Ett centrum för kliniska prövningar på öppenvårdspatienter ska under året öppna i Stockholm. ??

Karolinska trial alliance, kta, ska vara till för forskning på patienter i öppenvården och fyller därmed ett eftersatt behov. I dag har primärvården svårt att hinna med kliniska tester utöver den dagliga verksamheten. Det nya centrumet ska erbjuda ett helhetskoncept för kliniska studier som omfattar allt från att rekrytera patienter, infrastruktur och administration.?

kta är tänkt att kunna ta emot 150 patienter per studie. Det är betydligt fler än som brukar kunna inkluderas i studier gjorda i öppenvård.?

Centrumet ska erbjuda studier i fas ii-iv inom de flesta indikationsområden. Vid starten kommer det att finnas en handfull heltidsanställda sjuksköterskor på centrumet. Till dem kopplas ett team bestående av 12 till 15 läkare och ytterligare sjuksköterskor på deltid. ??

Målet är att kta ska öppna i mitten av 2010. Var det ska ligga är i skrivande stund inte bestämt. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida