vårdorganisation

Nya Karolinskas vårdmodell delar personalen

Nya Karolinskas vårdmodell delar personalen
Flytten till Nya Karolinska har väckt oro för patientsäkerheten. Nu visar det sig att den vårdmodell som införs på sjukhuset delar personalen i två läger.

Värdebaserad vård och teman i stället för kliniker ska råda på Nya Karolinska. Läkarföreningen är kritisk och begär ett omedelbart stopp. Andra yrkesföreträdare, däribland Vårdförbundet, är positiva.

I slutet av förra veckan skickade Läkarföreningen på Karolinska universitetssjukhuset ett brev till sjukhusdirektör Melvin Samson. Där krävdes ett omedelbart stopp för den pågående omorganisationen, där kliniker blir till teman och värdebaserad vård görs till styrmodell.

Enligt föreningen är det konsulter som styrt hur verksamheten ska omorganiseras snarare än vårdens behov. Ytterligare en invändning är att det saknas tydlig evidens för att värdebaserad vård löser problemen med fragmentisering och ökade kostnader.

Läkarföreningen kräver att Boston Consulting Group, som haft störst inflytande över den nya vårdmodellen, kastas ut från sjukhuset och att det görs en utvärdering av vad som är de verkliga behoven.

Förändring behövs

Men alla delar inte Läkarföreningens åsikter. Representanter för 17 olika verksamheter på Karolinska har i ett brev till sjukhusets styrelse nu uttryckt sitt stöd för omorganisationen. De menar att en förändring behövs för att stärka patientens roll och höja vårdkvaliteten. Gruppen håller inte med om att konsultbolag styrt för mycket.

En av undertecknarna är Eva Håkansson, huvudskyddsombud för Vårdförbundet.

– En omorganisation behövs, och det här är ett bra tillfälle. Annars finns en risk att man flyttar in med det gamla. Den nya modellen när man arbetar i team ger större möjlighet för sjuksköterskor, fysioterapeuter och andra yrkesgrupper att ta ledande positioner än den gamla. Läkarföreningen är rädd om sin specialistutbildning, men vi har en annan ingång, säger Eva Håkansson, till Dagens Nyheter.

Fotnot: Vårdfokus var först med avslöjandet om att Boston Consulting Group aktivt försökt väcka Karolinskas intresse för värdebaserad vård, genom att erbjuda gratis konsulttjänster. Läs mer om det här i vår granskning från 2015. Dessutom har bolaget vunnit minst en upphandling där det fick likvärdiga betyg som ett annat bolag, men var betydligt dyrare. Läs mer om det här. Tidigare under våren berättade Vårdfokus även att det saknas tydlig evidens för värdebaserad vård. Mer om det här.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida