Klagomål

Nytt sätt att anmäla sin vårdskada får kritik

Nytt sätt att anmäla sin vårdskada får kritik
Sedan årsskiftet ska patienter anmäla vårdskador direkt till vårdgivaren, där händelsen skett. Bild: Colourbox

Anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg har minskat med en tredjedel sedan nya regler infördes. Vårdförbundet var kritiskt redan innan lagen ändrades vid årsskiftet.

De nya reglerna i patientsäkerhetslagen infördes vid årsskiftet. Sedan dess ska patienter som vill anmäla sina vårdskador vända sig direkt till sin vårdgivare. Tidigare hade alla rätt att anmäla skador till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Vårdförbundet var remissinstans till lagförslaget, och var då kritiskt.

– Vi var mycket negativa eftersom den nya lagen tar bort möjligheten för patienten att få sin sak prövad av en utomstående instans, säger Carita Fallström, jurist på Vårdförbundet.

Kritik från patientförening

Mia Berg, är ordförande i en förening för vårdskadade, Patientperspektiv. Hon tycker att det nya systemet är bakvänt.

– Att begära av en patient som blivit skadad att vända sig till den som skadat den är väldigt magstarkt, och det ska mycket till innan man gör det, säger hon till Sveriges Radio Ekot, som granskat det nya sättet att hantera klagomål.

Den nya ordningen har lett till att anmälningarna till Inspektionen för vård och omsorg har minskat med en tredjedel, rapporterar Ekot.

Ändring efter långa väntetider

Att de nya reglerna infördes beror på att Ivo inte hunnit hantera det ökande antalet anmälningar de senaste åren.

– Vi utreder fortfarande de allvarliga och svåra fallen och det kan vi göra nu utan dröjsmål som det var tidigare. Vi hade väldigt mycket klagomål, vilket gjorde att våra handläggningstider blev alldeles för långa, säger Marie Brandvold, enhetschef på Ivo, till Ekot.

Samtidigt som anmälningarna minskat till myndigheten har antalet ärenden ökat till patientnämnderna, vars uppgift är att vara en mellanhand mellan patienter och vårdgivare.

Tanken med det nya klagomålssystemet är att vårdgivarna genom kontakten med patienterna snabbt ska kunna bli varse om brister och kunna åtgärda dem.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida