Offentliga arbetsgivare kräver för lite av bemanningsbolagen

Offentliga arbetsgivare kräver för lite av bemanningsbolagen
För inhyrda sjuksköterskor har Region Skåne specifika krav på bland annat lönenivåer, försäkringar och pensionsinbetalningar. Arkivbild: Istockphoto

Region Östergötland frånsäger sig ansvaret för inhyrda sjuksköterskor - men i Skåne ställer man tuffa krav på bemanningsföretagen.

10 februari 2015

Bemanningsbranschen för sjuksköterskor har fullkomligt exploderat de senaste två åren. Men vilka villkor de inhyrda medarbetarna har är det få landsting, kommuner och regioner som bryr sig om att ta reda på.

I Region Östergötland, där hälften av alla anlitade bolag som levererar hyrsjuksköterskor saknar kollektivavtal, hänvisar HR-direktören till att bemanningssjuksköterskornas grundläggande villkor inte är regionens ansvar eftersom de har andra arbetsgivare.

Regionens upphandlingschef, Helen Widin, framhåller hur viktigt det är att noga följa lagen om offentlig upphandling och principer som likabehandling, som inte tillåter att offentliga arbetsgivare ställer krav på att företag måste ha kollektivavtal, exempelvis när hyrsjuksköterskor köps in.

Det stämmer. Däremot går det att kräva kollektivavtalslika villkor.

Kollektivavtalsliknande villkor

En region som praktiserat detta är Skåne. Inför sommaren 2014 gjordes en extra upphandling av hyrsjuksköterskor där upphandlingsunderlaget innehöll en bilaga med specifika krav på bland annat lönenivåer, försäkringar och pensionsinbetalningar och tydlig information kring hur detta skulle redovisas.

Efter den här upphandlingen anlitade Region Skåne det omdiskuterade bemanningsbolaget Orange, som hyr ut sjuksköterskor från bland annat Ungern och Lettland, vars villkor varit och är starkt ifrågasatta.

Region Skåne lyckades få Orange att redovisa både anställningsvillkor och utbetalningar och få företaget att leva upp till alla krav i upphandlingsunderlaget. Förutom språkproblem, som gjorde att tre av fem sjuksköterskor fick sluta i förtid, är regionen nöjd med samarbetet. Det är även Vårdförbundet i Skåne som engagerade sig mycket i den här upphandlingen och låg på för att regionen skulle ställa hårda krav.

Ser ingen konflikt

Någon rädsla för att upphandlingsunderlag med detaljerade krav på sociala villkor kan krocka med reglerna för offentlig upphandling finns inte i Region Skåne.

– Nej, vi ser inte att vi bryter mot principen om likabehandling. Alla företag som kommer in med anbud har ju möjlighet att uppfylla kraven, säger regionens inköpsdirektör Louise Strand.

Hon har fått ett tydligt politiskt uppdrag att utveckla arbetet med inköp, ta ansvar och ställa både sociala krav och miljökrav för att bidra till en hållbar utveckling.

– Vi har till och med uttalat att vi inte skapar förfrågningsunderlag för att undvika överprövningar och bara ”göra rätt”. Vi jobbar för att skapa bra avtal och goda affärer, säger hon.

Viktigt med skyddsnät

För regionens HR-avdelning är det också en självklarhet numera att ha koll på bemanningssjuksköterskornas anställningsvillkor.

– Vi har inte ansvaret för detta, det har företagen som hyr ut personalen. Men de ska befinna sig i vår verksamhet och då tycker vi det är viktigt att de har ett skyddsnät, försäkringar om det skulle hända något, och lön och andra villkor i nivå med våra egna sjuksköterskors, säger Carina Wirth, chef för Region Skånes enhet för HR-utveckling.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida