Överbeläggningarna blev fler under sommaren

Överbeläggningarna blev fler under sommaren
SKL:s statistik visar på ökade överbeläggningar i juli månad. Foto: Ted Fahn

Under juli ökade antalet överbeläggningar i 11 av 21 landsting, visar ny statistik från Sveriges kommuner och landsting.

Sedan förra hösten använder alla landsting och regioner i Sverige samma metod för att mäta överbeläggningar. Sjukhusens siffror rapporteras varje månad in till en databas som sköts av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Mätningen som gäller för juli, visar att överbeläggningarna ökade i 11 av 21 landsting. En ökning som började i många landsting redan i juni.

Även antalet patienter som utlokaliserats till en annan avdelning ökade under juli i nio av landstingen. 

Störst är problemen med överbeläggningar i Uppsala län, Västra Götalandsregionen och region Halland. De redovisar alla strax över 4 överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser.

När det gäller patienter som vårdas på en annan avdelning toppar Norrbottens läns landsting listan med knappt 6 utlokaliseringar per hundra disponibla vårdplatser.

SKL poängterar att de disponibla vårdplatserna under sommaren oftast inte är lika många som under resten av året, en faktor som kan påverka överbeläggningsstatistiken.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida