Patienterna gör tummen upp för möjligheten att välja vårdcentral

Patienterna gör tummen upp för möjligheten att välja vårdcentral
Antalet läkare ökade när vårdval infördes, men antalet sjuksköterskor var oförändrat. Arkivbild: Colourbox

Men personalen tycker att det har blivit sämre, visar en utvärdering av Kronobergs primärvård.

Personalen och patienterna har olika åsikter om hur det blivit efter det att landstinget i Kronoberg införde möjligheten att välja vårdcentral 2009. Sedan 2010 måste alla landsting erbjuda vårdval i primärvården.

De flesta märkte inget

Enkätundersökningar tyder på att befolkningen, liksom de patienter som besökt vårdcentralerna, var mer nöjda med primärvården 2012 än 2009, enligt Läkartidningen.

Men på en direkt fråga svarade majoriteten ändå att de inte märkt någon förändring eller saknade uppfattning. Att få tid snabbt var viktigare än tidigare, och dessutom viktigare än att få träffa samma vårdgivare.

Fler läkare – men inte fler sjuksköterskor

Personalen håller inte med om förbättringen. De tycker att stämningen bland kollegorna blivit sämre, liksom arbetsbelastningen och förutsättningarna att ge god vård.

Kronobergs jämförelse före och efter att vårdvalet infördes bestod av enkäter till både befolkningen, patienterna och personalen, samt intervjuer med verksamhetschefer.

  • Antalet vårdcentraler i länet ökade från 26 till 33, varav en större andel drevs privat, 33 procent mot tidigare 11 procent.
  • Antalet små vårdcentraler ökade.
  • Antalet läkare och paramedicinsk personal ökade.
  • Antalet sjuksköterskor var oförändrat.
  • Antalet läkarbesök ökade, men antalet besök till sjuksköterskor var detsamma.

Ökad tillgänglighet

Tillgängligheten, vårdkonsumtionen och produktiviteten har ökat. Men vilka förändringar som beror på att vårdval infördes är svårt att fastställa, enligt undersökningen.

När Myndigheten för vårdanalys tidigare jämförde tre andra landsting framgick att ökningen av besök till vårdcentralerna gjorts av hela befolkningen, vilket tolkades som att de mer behövande till viss del trängdes undan. I Kronobergs värdering av vård efter behov fanns inget som tyder på undanträngning.

Patienterna var nöjdare med de mindre vårdcentralerna, men flera av dessa var nystartade, vilket kan ha påverkat patienternas åsikter.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida