Personalen på kk i Lund larmar Socialstyrelsen om överbeläggningar

Personalen på kk i Lund larmar Socialstyrelsen om överbeläggningar
Personalen på kvinnokliniken i Lund har vänt sig till Socialstyrelsen för att få bukt med de ständigt återkommande överbeläggningarna på sjukhuset.

Personalen på kvinnokliniken i Lund protesterar mot att de får ta emot så många patienter från andra avdelningar. De anser att säkerheten för de egna patienterna är hotad och vill att Socialstyrelsen gör en granskning.

Det är 38 anställda på kvinnokliniken som har begärt att Socialstyrelsen granskar sjukhusets återkommande problem med att det saknas vårdplatser. Personalen säger i en skrivelse att deras möjlighet att ge patienterna bra vård har minskat kraftigt och säkerheten för de egna patienterna har försämrats. Det skriver Sydsvenskan i dag.

Var femte patient från annan avdelning

Det är ofta patienter från akuten och medicinavdelningarna som placeras ut på andra avdelningar. Var femte patient på gynekologiska vårdavdelningen kommer i år från en annan avdelning på sjukhuset.

För sjukhuset är utlokaliseringen av patienter till andra avdelningar ett sätt att lösa problemet med bristen på vårdplatser. Men det innebär också att patienterna inte får vård av personal som är specialister på just deras sjukdom.

– Det är en balansgång. Om det inte finns platser någon annanstans så har ledningen valt nästa steg. Självklart hade det varit bättre om patienterna skötts av specialutbildade sjuksköterskor. Vi har fått in avvikelserapporter där arbetet inte skötts på optimalt sätt, säger Göran Lingman, chef för kvinnokliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund till Sydsvenskan.

Väntetider och försenade ronder

Personalen bakom skrivelsen, de flesta sjuksköterskor och undersköterskor, anser att systemet med utplacering av patienter från andra avdelningar orsakar onödigt tidsspill, till exempel genom att de får vänta in läkare från andra avdelningar och fördröjningar av ronder.

Lars-Torsten Larsson är chef för divisionen där kvinnokliniken ingår, han säger i en komentar att ambitionen är att man på ett par års sikt helt ska slippa externa patienter.

Ledningen för Skånes universitetssjukhus har nyligen beslutat att inrätta ett gemensamt vårdplatsråd för att få fram tillräckligt antal vårdplatser i trängda lägen. Rådet ska ha representanter från alla divisioner och främst inrikta sig på de kliniker som har stora och svårplanerade akuta flöden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida