Sjukvårdspolitik

Politikerna i Västra Götaland överens om framtidens vård

I framtiden ska allt mer av sjukvården i Västra Götaland ges utanför sjukhusens väggar. Med mobila team och ny teknik ska vården kunna ges närmare patienterna och i högre grad inriktas på att förebygga ohälsa och sjukdomar.

Det enades samtliga politiska partier om i Västra Götalands regionstyrelse i går.

Omställningen till strategin för framtidens hälso- och sjukvård i Västra Götaland delas in i fyra övergripande områden:

  • Utveckla den nära vården.
  • Koncentrera vård för bättre kvalitet och tillgänglighet.
  • Utveckla digitala vårdformer och tjänster.
  • Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

Utgångspunkten är att mer vård ska kunna ges utanför de stora sjukhusen och komma närmare invånarna. Samtidigt som den nära vården stärks ska sjukhusens resurser inriktas på att koncentrera akutsjukvård, högspecialiserad vård och vård som ges mer sällan.

Mer resurser ska också satsas på det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.

Tillgängligheten till akut vård ska öka och öppettiderna ska anpassas efter invånarnas behov.

Enligt ett pressmeddelande från regionen är målet inte att spara pengar utan att använda de resurser som finns på ett bättre sätt. Det innebär att primärvården kommer att få en ökad betydelse. För att exempelvis kunna vårda fler multisjuka och kroniskt sjuka i hemmet ska man satsa ännu mer än i dag på mobila hemsjukvårdsläkare.

Med hjälp av en ökad digitalisering och ny teknik ska patienterna också erbjudas fler vårdlösningar. Exempelvis kommer fler vårdmöten att kunna ske på distans, patienter övervakas med sensorteknik och stöd och behandling ges via internet.

Den 16 maj tas beslutet om strategin i regionfullmäktige.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida