Protester mot gräddfil

Landstinget Kronoberg vill sälja röntgenundersökningar till privata patienter. Men personalen oroar sig över att det skapas en gräddfil — och den politiska oppositionen ifrågasätter om det ens är lagligt.

Sedan tidigare har landstinget avtalat med två försäkringsbolag om att deras kunder får gå före i kön och röntgas inom en vecka på Ljungby lasarett. Undersökningarna görs av ordinarie personal som frivilligt arbetar extra när mottagningen är stängd.?

Men antalet privata patienter har stadigt ökat, förra året gjordes 148 undersökningar med MR-kamera, och nu vill landstinget att Växjö följer efter. Det har väckt starka känslor eftersom röntgensjuksköterskorna uppmanas att förskjuta sin arbetstid till kvällarna trots att centrallasarettet brottas med väntetider. De privata patienterna får en gräddfil på andra patienters bekostnad, anser personalen.?

— Sämre arbetstider kan vi väl stå ut med, men inte att privata patienter ska gå före dem som är medicinskt motiverade. Vår arbetstid på dagarna minskas ju till förmån för det här, säger Lena Andersson, röntgensjuksköterska i Växjö och förtroendevald för Vårdförbundet.??

Efter kritik från både personalen och facket lovade ledningen att fundera ett varv till. En dialog har just inletts med Vårdförbundet för att diskutera vad som händer med arbetsvillkor och väntetider. ?

— Det finns en rättmätig oro över vad det här kommer att innebära i förlängningen. Hur man än lägger upp det måste resurserna tas från verksamheten och vi behöver diskutera hur det här konkret ska lösas. Det borde ha gjorts redan när avtalen tecknades för fem år sedan, men nu får vi försöka göra det i efterhand, säger Karin Jisborg Hultgren, Vårdförbundets avdelningsordförande i Kronoberg.?

Landstingsdirektör Börje Lindqvist anser att privatpatienterna är en droppe i havet och att intäkterna, 400 000 kronor årligen, är viktiga. ?

— Det handlar inte om särskilt många patienter och alla merintäkter är välkomna, säger han.?

Vad säger du till dem som oroar sig över längre köer och sämre arbetstider??
— Om det skulle bli så att köerna förlängs eller att situationen blir ansträngd får vi så klart ha en ny diskussion med försäkringsbolagen.

Frågan är dock vad lagen säger. Den offentliga vården får sälja tillfällig överskottskapacitet till privata intressenter, men det är inte solklart var gränsen går. Staffan Wikell är förbundsjurist på arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting och han sätter ett frågetecken kring att försäljningen sker löpande enligt ett avtal.?

— Det är inte helt stängt men enligt kommunallagen får man bara sälja överskottskapacitet. Man måste också kunna garantera att den egna verksamheten inte blir lidande, säger han.??

Anna Fransson, gruppledare (S) inom den politiska oppositionen i Kronoberg, gillade inte upplägget i Ljungby och tycker att det blir ännu värre nu. ?

— Hittills har det varit frivilligt att ta sig an försäkringspatienterna. Det som är extra upprörande nu är att man vill använda den ordinarie arbetstiden till detta, säger hon. ?

I Växjö är väntetiden för MR-undersökning åtta veckor och i Ljungby sex veckor. Anna Fransson vill undersöka om den löpande försäljningen till kunder med en privat sjukförsäkring är laglig. ?

— När man säljer undersökningar med en veckas väntetid samtidigt som den vanliga väntetiden i Växjö är åtta veckor, menar jag att man bryter mot lagen, säger Anna Fransson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida