Region Skåne och Västra Götaland permanentas

I går beslutade riksdagen att regionerna Skåne och Västra Götaland blir bestående. Samtidigt beslutades att även Hallands läns landsting och Gotlands kommun ska få samma ansvar.

Skåne och Västra Götaland har varit regioner i drygt tio år. Det betyder att de har haft ett annat regionalt ansvar än andra län. De har bland annat ansvarat för regional tillväxtpolitik och infrastrukturplanering för transporter. I och med den lag som träder i kraft 1 januari 2011 kommer de även fortsättningsvis att ha det ansvaret för sina respektive områden.

Nytt är att även Hallands läns landsting och Gotlands kommun kommer att få samma ansvar. Riksdagen föreslår också att Gotland får möjlighet att använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida