Rekord i överbeläggningar på landets sjukhus

Rekord i överbeläggningar på landets sjukhus
I snitt hade sjukhusen i Sverige nästan 4 överbeläggningar per 100 vårdplatser under januari. Arkivbild: Colourbox

Ständigt krisläge i Sörmland med 10 procents överbeläggning i januari.

Antalet överbeläggningar fortsätter att öka kraftigt. I snitt för hela landet var överbeläggningarna 3,9 procent under januari. En rekordhög siffra.

Men vissa landsting hade betydligt högre siffror:

  • Sörmland         10,0
  • Gävleborg           7,6
  • Östergötland      6,0
  • Västerbotten       5,7
  • Västernorrland    5,7

Dagliga krismöten

I Sörmland är läget absolut värst på Mälarsjukhuset i Eskilstuna med ett stort antal ofrivilligt stängda vårdplatser på grund av sjuksköterskebrist. På kirurgavdelningen är för närvarande endast 15 av 40 platser öppna. Överbeläggningarna har legat konstant högt under hela hösten och nu pekar kurvan rakt uppåt.

– Det var förfärligt i januari. Efter jul hade vi över 40 överbeläggningar vilket till stor del också berodde på att det fanns 70 utskrivningsklara patienter kvar på sjukhuset, säger chefläkare Eva Basilier.

Hon leder den krisgrupp som nu dagligen övervakar vårdplatsläget på sjukhusen i Sörmland. I dagsläget är det 25 överbeläggningar på Mälarsjukhuset.

En ond cirkel

Överbeläggningarna, som orsakas av stängda vårdplatser, som i sin tur beror på sjuksköterskebrist, skapar en enormt stor påfrestning på personalen, enligt Eva Basilier. Det blir en ond cirkel som är svår att ta sig ur.

– De tvingas ta dubbla pass, hinner inte ta ut raster och mår dåligt över att de inte har tid att titta till patienterna så mycket som de skulle vilja, säger hon.

Är överbeläggningarna också en risk för patientsäkerheten?

– Personalen tänjer sig hellre än att lämna patienterna i sticket, så arbetsmiljön blir mer lidande än patientsäkerheten. Vi har inte sett någon ökning av allvarliga händelser eller patientanmälningar, men personalen känner naturligtvis en ständig oro för att något ska hända när de har så svårt att hinna med.

Stora skillnader

Det är stora skillnader mellan antalet överbeläggningar, både mellan landstingen och mellan olika sjukhus.

Minst överbeläggningar under januari hade Kronoberg och Jönköping med 1,3 procent. Sjukhuset i Värnamo hade till exempel inga överbeläggningar alls.

Överbeläggningar

  • Överbeläggningar räknas per avdelning och dag och rapporteras in för varje sjukhus.
  • Definition av överbeläggning: när en inskriven patient vårdas på vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats.
  • SKL redovisar överbeläggningar månadsvis sedan 2013.
  • Flest överbeläggningar brukar det vara under sommaren, men även kring jul/nyår.
  • Bara vid ett tillfälle tidigare har snittet varit så högt som 3,9. Det var i juli 2014.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida