Riskpatienter får oftare vårdrelaterade infektioner

Riskpatienter får oftare vårdrelaterade infektioner
Vårdpersonalen har blivit något följsammare till hygienrutinerna. Arkivbild: Mostphotos

De drabbas fjorton gånger oftare än andra patienter.

Det visar färsk statistik från Sveriges kommuner och landsting.

Av det totala antalet patienter som genom sin behandling utsätts för en eller flera risker att få en vårdrelaterad infektion, VRI, drabbas fjorton procent, mot en procent bland de utan riskfaktorer.

Patienter med en riskfaktor löper sex procent högre risk att drabbas av VRI än patienter utan riskfaktorer.  För patienter med fyra till sex riskfaktorer ökar risken med 39 procent.

Andelen vårdrelaterade infektioner totalt ligger stabilt på nio procent, men ser man till olika patientgrupper varierar det stort.

Fler följer hygienreglerna

Jämfört med förra mätningen i höstas följer två procent fler av de anställda i landstingen klädregler och hygienrutiner, 72 procent. I kommunerna har följsamheten ökat från 51 till 56 procent. Det som är vanligast att vårdpersonalen syndar mot är att de inte spritar händerna före patientkontakten.

Läkarna är den grupp som förbättrat sina resultat mest, men det har skett från en låg nivå.

Bäst är studenterna. Bland dem klarade 84 procent alla steg i mätningen.

Totalt 22 800 patienter observerades för VRI. Alla landsting och 64 kommuner deltog i mätningen av klädregler och hygienrutiner.

Det var tionde gången VRI mättes och femte gången följsamheten till basala hygienrutiner. Mätningarna görs två gånger om året.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida