Rödgrönt i nästan alla landsting

Rödgrönt i nästan alla landsting
Här räknas röster i valkrets Katarina 11 på Åsögymnasium i Stockholm. Foto: TT

Förutom i Stockholm är de rödgröna partierna nu större än Allianspartierna i hela landet. Sverigedemokraterna kan bli vågmästare i nästan hälften av landstingen.

Valresultatet i landsting och regioner bäddar därför för samarbete över blockgränserna – något som redan i dag sker i bland annat Gävleborg och Sörmland. För läget är minst sagt oklart på många håll.

M tappar stort i Stockholm

I Stockholms läns landsting ser det ut som att Alliansen kan behålla makten med minsta möjliga marginal. De får 72 mandat mot de rödgrönas 68. Sverigedemokraterna blir då vågmästare med sina 9 mandat.

Men Moderaterna med Filippa Reinfeldt i spetsen förlorar stort och tappar hela 14 mandat. Det nya läget gör att det även i Stockholm kan uppstå nya koalitioner för att se till att Sverigedemokraterna inte får ett avgörande inflytande. Moderaterna har sagt att Alliansen fortsätter regera i landstinget, om än i minoritet, men att man vill söka uppgörelser över blockgränserna för att förhindra att Sverigedemokraterna kan utnyttja sin vågmästarroll.

Många osäkra kort

I övriga landet är S+MP+V större än Allianspartierna. Men sjukvårdspartier och Sverigedemokraterna är osäkra kort som gör att valresultatet inte alltid säger något om vilka partier som kommer att styra de närmaste fyra åren.

I Region Skåne har Miljöpartiet regerat ihop med Allianspartierna den gångna mandatperioden, men om de nu väljer att byta block blir de rödgröna större, dock med Sverigedemokraterna som vågmästarparti även här.

Maktskifte i flera landsting

I Uppsala förlorar Allianspartierna stort och tappar makten till de rödgröna som får egen majoritet.

I Västernorrland, som haft Alliansstyre, är Socialdemokraterna de stora vinnarna och går fram med 7,8 procent. De får egen majoritet i landstinget tillsammans med Vänsterpartiet och/eller Miljöpartiet.

Framgång för Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna tar nu plats i alla landsting och regioner. I Blekinge och i Skåne når de över 14 procent.

I nuläget har SD en vågmästarroll i Dalarna, Gävleborg, Halland, Jönköping, Kronoberg, Skåne, Sörmland, Värmland, Västra Götaland och Östergötland. I de landstingen och regionerna får inget av blocken egen majoritet.

Valresultaten är inte slutgiltigt räknade och fastställda överallt och siffrorna kan därför komma att ändras.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida