Sensias patienter i Norrbotten garanteras vård av landstinget

De patienter som är listade vid Sensias vårdcentraler i Norrbotten ska överföras till andra hälsocentraler. Det meddelar Norrbottens läns landsting.

Beskedet att Sensia avvecklar sina vårdcentraler i Luleå, Piteå och Boden är ett hårt slag för Norrbotten. Men patienterna behöver inte känna oro, vid nedläggning sker en automatisk omlistning, säger landstingets beställarchef Kristian Damlin.

Listas i närmaste vårdcentral

– När en vårdcentral läggs ner görs de geografiska upptagningsområdena om. Det innebär att patienten listas på närmaste vårdcentral om inte patienten aktivt väljer något annat. Detta händer oavsett anledning till nedläggningen, säger Kristian Damlin.

Diskussioner mellan landstinget och Sensias konkursförvaltare förs just nu, och enligt uppgift kommer vårdcentralerna fortsätta att drivas av konkursboet under en övergångsperiod. Sedan ska ansvaret för patienterna övergå till landstinget.

– Landstinget är den enda alternativa vårdgivaren i Luleå och Boden. I Piteå finns en privat vårdgivare. Vi kommer alltså att ta ett stort ansvar, säger Kristian Damlin.

Minskade ersättningar beror på kommunalisering av hemsjukvården

I sitt pressmeddelande förklarar Sensia att nedläggningen av vårdcentralerna beror på att de ekonomiska förutsättningarna förändrats samt att landstingets ersättningar minskat. Norrbottens läns landsting instämmer i den bilden, men förklarar de minskade ersättningarna med kommunaliseringen av hemsjukvården, något som varit känt sedan länge.

Förutom vårdcentralerna i Norrbotten lägger Sensia även ner verksamheten i Kalmar, Hultsfred och Sundsvall. Omkring 70 anställda berörs av nedläggningarna, 35 av dessa arbetar i Norrbotten.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida