Sex landsting ombildas till regioner

Sex landsting ombildas till regioner
Allt fler landsting ombildas till regioner - men de planerade sammanslagningarna blir inte av. Arkivbild: Colourbox

Från och med 2015 har hälften av landstingen blivit regioner.

2 januari 2015

Det är landstingen i Jönköping, Örebro, Gävleborg, Östergötland, Kronoberg och Jämtlands län som från och med i år ska kallas regioner i stället.

Sedan tidigare finns fyra regioner: Västra Götaland, Skåne, Halland och Gotland. Totalt kommer Sverige alltså att ha tio regioner 2015.

Även landstingen i Västernorrland, Norrbotten och Västmanland är på gång med att bilda regioner.

Förutom landstingsfrågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur tar regionerna också över ansvaret för regional utveckling.

Frågan om regionbildningar har diskuterats länge och SKL, Sveriges kommuner och landsting, planerade för en stor regionreform år 2015, men det har inte gått att genomföra. Oenigheter mellan landstingen om vilka som skulle slås ihop gjorde att förhandlingarna bröt samman redan för ett par år sedan.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida