Sjuksköterskebrist stänger vårdavdelning ända in i höst

Sjuksköterskebrist stänger vårdavdelning ända in i höst
Blekingesjukhusets förvaltningschef Bengt Wittesjö anser inte att stängningen av en medicinsk vårdavdelning utgör någon fara för patienterna.

Sommarstängningen i Karlshamn förlängs med minst två månader. Vårdförbundet ser en fara för patientsäkerheten.

Vid Blekingesjukhuset i Karlshamn finns två medicinska vårdavdelningar. Tanken var att de växelvis skulle hålla stängt under semesterperioden. Men nu tvingas man hålla avdelning 9 stängd en stor del av hösten

– Bristen på sjuksköterskor gör att vi inte kan hålla alla vårdplatser öppna. Den bristen består även efter sommaren. Sammantaget har vi gjort bedömningen att det är bättre att koncentrera och utöka vårdplatserna på den ena avdelningen, och hålla den andra stängd under hösten, samtidigt som vi löser ut de semesterpaket som finns, säger Blekingesjukhusets förvaltningschef Bengt Wittesjö till Vårdfokus.

”Ser bättre ut till hösten”

Han framhåller att problemet inte är unikt för Karlshamn, vårdplatser och avdelningar stängs på många håll. Problemet att rekrytera sjuksköterskor beror enligt honom på flera saker: för få utbildningsplatser, ökad rörlighet på arbetsmarknaden och lönenivån. Trots det är han hoppfull om att avdelning 9 ska kunna öppna igen i början av november.

– Det ser mycket bättre ut till senhösten. Det är flera föräldraledigheter som avslutas, samtidigt som flera sjuksköterskor är på väg till oss, både nyrekryteringar och återvändare.

För en del av personalen innebär beslutet en omflyttning inom medicinkliniken. Några kommer dessutom att arbeta på en temporär avdelning för utskrivningsklara patienter, som ska vara öppen från juli och en bit in på hösten.

Olika syn på patientsäkerheten

Bengt Wittesjö säger att det blir ett visst ”omak” för personalen. Men han ser ingen fara för patienterna, trots att en del kommer hamna på avdelningar där de normalt sett inte ska vara.

– Det handlar om att ge bästa tänkbara vård utifrån rådande förutsättningar.

Den bilden delas inte av Fredrik Wallin, vice avdelningsordförande Vårdförbundet Blekinge.

– Att hålla stängt så länge känns inte bra, man misslyckas med uppdraget. För oss är det uppenbart att vården blir sämre om patienterna måste flyttas runt och vårdas på fel avdelning. Personalen kan behöva utföra uppgifter som de saknar den rätta kompetensen för.

Använd personalen rätt

Enligt Fredrik Wallin pratas det ibland om att det saknas 100 sjuksköterskor i Blekinge. Han tror inte bristen skulle vara så stor om vårdpersonalen användes på rätt sätt, utifrån vad de utbildats för.

– En sådan arbetsplats tror jag dessutom är mer attraktiv, säger Fredrik Wallin.

Samtidigt har ett flertal sjuksköterskor flyttat från Blekinge till närliggande regioner där löneutvecklingen varit mer gynnsam.

Lönefrågan utan gehör

– Vi måste försöka hänga med i lönekonkurrensen. Jag har drivit den frågan men får för tillfället inget gehör, säger förvaltningschef Bengt Wittesjö, som passar bollen vidare till politikerna.

Samtidigt radar han upp flera olika insatser som förhoppingsvis ska göra sjukhuset  till en mer attraktiv arbetsplats:

– Vi kommer bland annat att starta mentorskap för nyfärdiga sjuksköterskor, så att de ska känna sig lite tryggare när de kommer ut i verkligheten. Det pågår diskussioner om arbetstider och villkor, men vi har inga färdiga koncept nu. Det är sådant vi måste dra i gång direkt efter sommaren för att inte hamna i samma sits igen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida