SKÅNE. Patienter ska själva få skriva i sin journal

Önskemål om livets slut ska medborgar­­-na själva få skriva in i nytt system.

Region Skåne har bestämt sig för ett nytt journalsystem enligt principen »en patient en journal« som ska vara infört i hela regionen senast 2012. En finess blir att medborgarna själva ska kunna anteckna i journalen. I första hand för att tala om för personalen hur de vill bli bemötta och behandlade i livets slutskede.?

– Det är ett önskemål som ofta förts fram i de medborgarsamtal som vi har haft med bland andra olika patientföreningar, säger Carl-Johan Sonesson (M) som är ordförande i beredningen för tillväxt och hälsa i sydvästra Skåne.?

Även information kring hur medborgaren ställer sig till organdonation, vem som ska kontaktas i släkten eller andra närstående och hur man vill ha det efter döden ska gå att skriva in.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida