Skåne. Stopp för nyanställningar

30 november 2011

Inga nyanställningar. Den ordern kom från sjukhuschefen Bent Christensen vid Skånes universitetssjukhus i slutet av november. Beslutet kommer som en del i sjukhusets åtgärder för att spara ytterligare 450 miljoner kronor nästa år, och gäller för såväl tillsvidare- som visstidsanställningar. Däremot går inte ledningen in och river upp redan undertecknade kontrakt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida