Smarta arbetssätt diskuteras på Biomedicinska analytikerdagarna

När biomedicinska analytikern Anne Berndt applicerade Toyotas arbetsmodell Lean produktion på ett histologiskt laboratorium upptäckte hon att det var möjligt att att korta ledtiden ? från beställning till färdigt svar ? hela 60 gånger. Om detta kommer hon att prata på Biomedicinska analytikerdagarna som på torsdag inleds i Skövde.

? Lean har fått oförtjänt dåligt rykte. Jag har hört kolleger som jobbar inom företag där man infört Lean produktion beskriva det som som någonting negativt, att det bara skulle handla om att begränsa resurser och dra ner på folk. I verkligheten handlar det om att utnyttja resurserna på bästa sätt så att de anställda får tid över till att arbeta med problemlösning och att åstadkomma förbättringar, säger Anne Berndt som till vardags arbetar som verksamhetsutvecklare på IBL, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap.

För snart ett år sedan gjorde hon ett examensarbete som gick ut på att kartlägga vilka värden som tillfördes analysarbetet på histologlaboratoriet vid klinisk patologi och cytologi på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Värdesflödeskartläggning är ett av de många verktyg som används inom Lean. Det används för att identifiera icke värdeskapande arbetsuppgifter och moment samt var i processen förbättringar bör sättas in.

 ? Många gånger måste verktyget anpassas till den verksamhet där det ska användas, men det utgör inget problem, säger Anne Berndt.

Många flaskhalsar

Det visade sig att endast 1 procent av den genomsnittliga totala ledtiden på 10 944 minuter användes för att tillföra något av verkligt värde för beställaren av provet. Resten av tiden bestod av olika typer av flaskhalsar där provet mer eller mindre låg stilla i väntan på att någonting skulle göras med det.

? Mitt budskap är att folk inte ska vara rädda för Lean, eftersom grundtanken egentligen är att du ska frigöra tid för förbättrings- och utvecklingsarbete, säger Anne Berndt som ska tala på det huvudseminarium som inleder Biomedicinska analytikerdagarna den 8 maj.

Under eftermiddag ska Vårdförbundets ordförande, Anna-Karin Eklund, tala på temat ”Yrke – Värde – Lön.

Biomedicinska analytikerdagarna fortsätter även den 9 maj. Under båda dagarna pågår bland annat Vårdförbundets nationella forum för biomedicinska analytikerstudenter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida