”Ställ inte upp framför tevekameran”

”Ställ inte upp framför tevekameran”
Vårdpersonal bör säga nej när kamerorna kommer, anser SSF:s etiska råd. Arkivbild: TT

Sjuksköterskor och läkare uppmanas att säga nej när tevebolagen kommer.

Teveserien ”Sjukhuset” spelades in på Akademiska sjukhuset i Uppsala. När programmet sändes upptäckte de anhöriga till en döende patient att han hade filmats. Familjen stämde landstinget och nu ska den friande domen prövas av hovrätten.

Med utgångspunkt från det, och andra liknande händelser, går i dag Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd och Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik ut med en gemensam och kraftfull uppmaning: Ingen läkare eller sjuksköterska bör delta i dokumentära teveprogram som spelar in svårt sjuka patienter på akuten eller inom den prehospitala vården.

– Utvecklingen har gått så fort och bara rullat på. Vi vill stödja sjuksköterskor och läkare att säga nej, säger Catrine Jacobsson, ordförande för Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd.

Mer än juridiska problem

Även om det rent juridiskt skulle gå att göra sådana här inspelningar, finns det allvarliga problem:

  • Svårt sjuka patienter är i ett särskilt sårbart läge och kan vara så påverkade av sin sjukdom att de inte är förstår vad det innebär att delta.
  • Patienten befinner sig i en beroendesituation och kan känna press på sig att vara med.
  • Tevebolagen äger rätten till det inspelade materialet. Därför kan patienten inte ångra sig efteråt.
  • Personal och studenter riskerar att hamna i lojalitetskonflikt mellan sina yrkesetiska regler och arbetsgivarens önskemål om att delta.

– Medborgarna ska kunna lita på vår etiska värdegrund. Om det ställs på sin spets ska vi snarare vara lojala mot patienten och deras närstående, än arbetsgivaren, säger Catrine Jacobsson.

Ska man som sjuksköterska vägra vara med?

– Vi kan inte i varje enskilt fall säga vad någon ska göra, men vi avråder från att ställa upp. När vi som representerar två stora nationella organisationer går ut med vårt ställningstagande är det ett sätt att stödja professionerna. Det blir lättare att säga nej.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida