Ständigt underbemannat i kommunen

Ständigt underbemannat i kommunen
Anita Johansson är trött på att det alltid saknas sjuksköterskor.

"Vi går hem och gråter". Måttet är rågat för sjuksköterskan Anita Johansson och hennes kolleger i Kalmar.

Strax innan jul sade sjuksköterskan Anita Johansson upp sig från sin tjänst inom kommunens hemtjänstgrupp. Liksom många andra av kommunens cirka 70 sjuksköterskor kände hon att måttet var rågat.

Sjuksköterskorna är indelade i sex arbetslag utifrån kommunens geografiska områden, plus en kvällspatrull och de som enbart jobbar natt.

Snålt med vikarier

– Ända sedan semestrarna inleddes i somras har vi varit underbemannade. Det har varit många sjukskrivningar. Men vi får nästan aldrig några vikarier. Jag orkade inte mer, säger Anita Johansson som arbetat som sjuksköterska i mer än 35 år.

Som ensam sjuksköterska ansvarar hon för drygt 55 patienter i hemmet, varav många är multisjuka. När kollegan är ledig får hon ta över hennes patienter, vilket innebär ytterligare 30 stycken.

Anita Johansson, som företräder Vårdförbundet och är skyddsombud, övertalades att stanna kvar, mot löfte att mer folk skulle komma på plats efter julledigheterna.

– Nu har de kastat in en timanställd, säger hon lätt sarkastiskt.

Har gjort en riskanmälan

I december lämnade hon och kollegan Yvonne Sölvinger, skyddsombud på äldreboendet Norrlidshemmet, in en riskanmälan till arbetsgivaren, eftersom de oroar sig för patientsäkerheten.

De beskriver en verksamhet där det just nu är så tungt att sjuksköterskorna gråter för att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. Och de får ständigt mer att göra, trots att de inte blir fler.

Än har de inte fått något svar som de är nöjda med. Och de väntar fortfarande på att löftet om att tillsammans med cheferna få sitta ner en dag och resonera om situationen.

Rädda för att splittras

Strax efter julledigheten fick de plötsligt veta att omsorgsförvaltningen av besparingsskäl planerar en ny organisation. I dag tillhör sjuksköterskorna en hälso- och sjukvårdsorganisation, där närmaste chefen är sjuksköterska. Enligt det nya förslaget ska de i fortsättningen tillhöra socialtjänsten.

– Det innebär att vi sjuksköterskor splittras, vi får inga kolleger och ingen chef med vår kompetens att vända oss till. Vi är mycket upprörda, säger Anita Johansson som tycker att stämningen inom kommunen närmast kan liknas vid ett krig.

Vårdfokus har utan resultat sökt förvaltningschefen och verksamhetschefen vid omsorgsförvaltningen i Kalmar för en kommentar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida