Stockholm tar första steget mot sprututbyte

Stockholm tar första steget mot sprututbyte
Sprututbytesprogrammet kan komma i gång i slutet av året. Arkivbild: Colourbox

Ett sprututbytesprogram på S:t Görans sjukhusområde är på väg att bli verklighet i Stockholms läns landsting, SLL. Nu är hälso- och sjukvårdsförvaltningen klar med sin ansökan till Socialstyrelsen.

För två år sedan beslutade landstingspolitikerna i SLL att en försöksverksamhet med ett sprutbytesprogram skulle startas i landstinget. Syftet är att minska smittspridningen av hiv, hepatit B och hepatit C. Visionen är också att regelbunden kontakt med personal kan motivera missbrukare till behandling.

Men beslutet är inte okontroversiellt. Motargumenten, som kommit bland annat från Stockholms socialborgarråd, Anna König Jerlemyr (M), handlar bland annat om att det inte finns tydliga bevis för att sprututbyte minskar smittspridning, att tryggheten för stockholmarna kan påverkas om kontrollen av sprutorna inte fungerar och att resurserna i stället borde satsas på att förhindra att unga hamnar i missbruk.

I gång i slutet av året

Oavsett invändningarna ser nu projektet ut att komma i gång i slutet av året och pågå i fyra år. Det ska drivas av infektionskliniken på Karolinska universitetssjukhuset och utvärderas vetenskapligt. Verksamheten ska äga rum i en paviljong inne på S:t Görans sjukhusområde, där infektionsläkare, sjuksköterskor, undersköterskor och kurator ska finnas på plats. Missbrukare kan komma dit och lämna in sina använda sprutor i utbyte mot nya. Mottagningen ska också ge information om smittspridning och kunna erbjuda besök hos gynekolog, barnmorska och tandläkare.

Försöksverksamheten beräknas kosta 10,5 miljoner kronor per år. Den vetenskapliga utvärderingen, som ska pågå i fem år,  beräknas kosta fem miljoner.

I morgon fattar Stockholms stads socialnämnd beslut om ansökan och den 19 juni tar landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd beslut.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida