Stockholmslandstingets utförsäljningar anmälda till EU-kommissionen

Stockholms läns landsting har anmälts till EU-kommissionen för att ha sålt offentligt drivna vårdcentraler till underpris åt privata entreprenörer.

Anmälan har gjorts av det socialdemokratiska oppositionsrådet Dag Larsson.  I sin anmälan hänvisar han till ett svar från Europaparlamentets konkurrenskommissionär Neeli Kroes.

Enligt Dag Larsson visar svaret entydigt att landstingets avknoppningar har gjorts i strid mot EG-fördraget, där det slås fast att all privatisering av offentlig verksamhet måste ske i öppen konkurrens och att verksamheterna ska säljas till högstbjudande.

– Landstingets avknoppningar har genomdrivits av en ideologiskt förblindad majoritet som inte tagit medborgarnas intresse till vara. Det är inte rimligt att länets skattebetalare subventionerar privatiseringar till enskilda. Om det överhuvudtaget ska ske mer utförsäljning av privat vård så måste det ske på rimliga marknadsvillkor, säger Dag Larsson i ett pressmeddelande.
 
Om kommissionen väljer att hänskjuta frågan till EG-domstolen och landstinget fälls kan de företagare som fått köpa vårdcentraler till underpris tvingas betala mellanskillnaden till marknadsvärdet för den verksamhet de tagit över.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida