Stor oro för tjänstepensionen bland Vårdförbundets medlemmar

Stor oro för tjänstepensionen bland Vårdförbundets medlemmar
Kontakta din lokala avdelning i Vårdförbundet innan du skriver på ett anställningsavtal och se till att du får pensionsbestämmelserna inskrivna. Arkivbild: Mostphotos

Många som ska börja en ny anställning eller omförhandla sitt vikariat hör nu av sig till Vårdförbundet och är oroliga för hur det går med tjänstepensionen. Trots att det inte finns något nytt centralt avtal om pensionerna försöker arbetsgivare att göra upp lokalt. Vårdförbundet råder alla att ta kontakt innan de skriver på något.

Som Vårdfokus berättat tidigare har SKL sagt upp pensionsavtalet från den 1 januari 2013. Arbetsgivarorganisationen har också valt att inte förlänga det gamla avtalet i väntan på att ett nytt pensionsavtal ska förhandlas klart. Det får till följd att en mycket osäker situation uppstår för alla som anställs efter sista december i år. 

– Mycket tid går åt för att svara på frågor från oroliga medlemmar som ringer till oss, berättar Camilla Henningsson, avdelningsordförande för Vårdförbundet i Halland. 

Gör inte upp lokalt 

För det är just det som Vårdförbundet nu uppmanar alla som ska nyanställas eller omförhandla sin tjänst: Ta kontakt med din lokala avdelning och se till att du får en särskild bestämmelse om tjänstepensionen inskriven i ditt anställningsavtal. 

Den bestämmelsen går ut på att de gamla pensionsreglerna ska tillämpas i väntan på att ett nytt avtal ska bli klart. 

Men arbetsgivarna är av en annan åsikt. SKL rekommenderar sina medlemmar att de ska använda nya riktlinjer som de ensidigt har bestämt. En kommun i Halland har redan begärt att få MBL-förhandla sådana ensidiga riktlinjer. 

– Vi har avvisat det, vi kan inte göra upp lokalt innan det centrala avtalet är klart, säger Camilla Henningsson. 

Vilket datum gäller? 

Många av dem som ringer och är oroliga frågar vilket datum det är som gäller – när anställningsavtalet skrivs på eller när man börjar arbeta. 

– Vi tolkar det som att det är den dag man skriver på avtalet som gäller och då omfattas alla som har skrivit på innan den 31 december av det gamla pensionsavtalet, säger Camilla Henningsson. 

För säkerhets skull har Vårdförbundet i Halland bett alla som är fundersamma kring sitt nya anställningsavtal att de ska skicka in en kopia till dem så att man kan följa upp så ingen kommer i kläm.

Vad kan du göra?

Vårdförbundet föreslår att du i ditt avtal skriver in en bestämmelse om tjänstepension med föreslagen lydelse:

Tjänstepension: För anställningen ska tillämpas de villkor som framgår av det tidigare gällande kollektivavtalet KAP-KL. Detta innebär att arbetsgivaren åtar sig att tillämpa de villkor som framgår av det tidigare gällande KAP-KL, tills att nytt kollektivavtal träffas.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida