Stort missförstånd om kvalitetsregistren enligt SKL

Att en utveckling av vårdens kvalitetsregister skulle vara ett hot mot svenskarnas integritet är ett stort missförstånd, enligt arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting.

4 april 2011

I fredags skrev Vårdfokus om hur sju läkare på DN debatt upprörs över utbyggnaden av kvalitetsregistren. I dag svarar SKL, Sveriges kommuner och landsting, och socialdepartementet på kritiken.

Läkarnas farhågor rör bland annat att känsliga patientuppgifter ska samlas i en nationell databas och att risken finns att uppgifterna kan missbrukas om de kommer i fel händer.

Detta är en feltolkning av det utvecklingsarbete som påbörjats, menar Anders Knape, SKL:s ordförande och Karin Johansson, statssekreterare på socialdepartementet.

Utvecklar vården

I sin replik skriver de att kvalitetsregistren är ett sätt att systematiskt följa resultat för patienter över tid och jämföra olika kliniker med varandra för att stimulera ständiga förbättringar. Men några personuppgifter samlas inte i kvalitetsregistren i dag och kommer inte heller i framtiden att ingå i någon nationell databas.

Läkarnas kritik handlar också om att läkemedelsföretagen är med och finansierar och driver en utbyggnad av kvalitetsregistren och att detta riskerar att skada människors förtroende för vården.

Även här anser SKL och socialdepartementet att läkarna är ute och cyklar:

”Det är viktigt för patienterna att industrin får ta del av sammanställd data om behandlingseffekter av olika läkemedel och att registren kan användas för att förbättra den kliniska forskningen. Det handlar alls inte om uppgifter om enskilda patienter, skriver de.”

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida