Svårt för inhyrda att få kompetensutveckling

7 september 2011

Det är bemanningsföretagen som enligt arbetsmiljölagen har ansvar för att de anställda får kompetensutveckling, medarbetarsamtal, utvecklingsplan med mera. Men en studie från institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet visar att få företag tar det ansvaret.

Inte heller kundföretagen bidrar till att inhyrd personal utvecklas, trots att många hyrs in under lång tid.

Studien heter: Inhyrningens logik. Långtidsinhyrda arbetare och tjänstemäns utvecklingsmöjligheter och upplevda anställningsbarhet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida