Tvärprofessionellt inte bevisat bra

5 oktober 2007

I boken Arbetsgrupper – från gränslösa team till slutna rum tar en av författarna, psykologen Ingela Thylefors, upp värdet av tvärprofessionella team. Även om logiken säger oss att det är både effektivt och stimulerande så finns det knappast några studier som stödjer påståendet, skriver hon. Boken ges ut av Natur & Kultur.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida