Uppsala kan bli först att erbjuda tillgång till egna journaler som e-tjänst

Från och med i höst beräknas alla patienter inom Uppsala läns landsting få möjlighet att ta del av sina journaler via internet. Tjänsten är den första av sitt slag i Sverige men kan komma att bli allt vanligare tack vare ett utvecklingsprojekt där flera EU-länder ingår.

En av de stora anledningarna till att landstinget i Uppsala har utvecklat en nätbaserad journaltjänst är att många patienter vill söka egen information vid sidan av den som ges av vården. Det kan handla om att ta reda på mer om diagnoser och behandlingsmetoder.

Redan i dag utnyttjar många möjligheten att få utskrifter av den egna journalen hemskickade med posten. Under 2010 begärdes uppemot 11 000 journaler ut, vilket är en fördubbling jämfört med tidigare år.

Prototyp testas

Landstinget i Uppsala har under flera år testat en prototyp för journaltjänsten och kommer under våren att fortsätta utvecklingsarbetet. Om allt går enligt planerna kommer den nya e-tjänsten att tas i drift för samtliga länsinvånare under andra halvåret 2012. En förutsättning för att kunna använda e-tjänsten är att man har en så kallad e-legitimation, som utfärdas av bland annat bankerna. I slutet av året beräknas även utomlänspatienter kunna få tillgång till sina journaler.

Projektet har väckt intresse både i Sverige och internationellt. Under 2012-2014 kommer landstinget att leda ett EU-projekt med nio medverkande länder som alla planerar, eller håller på att införa, liknande tjänster. Den 9-10 januari samlas projektdeltagarna till ett upptaktsmöte i Uppsala.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida