Uppsala. Vårdförbundet kräver nattöppet på infektionsmottagningen

Uppsala. Vårdförbundet kräver nattöppet på infektionsmottagningen
Vårdförbundets huvudskyddsombud i Uppsala, Maj Wineström, vill se en dygnet runt-öppen infektionsklinik i staden. Foto: Vårdförbundet.

I en anmälan till Arbetsmiljöverket kräver Vårdförbundet att Uppsalas infektionsmottagning ska vara öppen dygnet runt. I nuläget äventyras säkerheten för personal och patienter, säger huvudskyddsombudet Maj Wineström.

Mellan klockan 19 och 07 varje natt är infektionsmottagningen i Uppsala stängd. Tiden däremellan hänvisas alla patienter till Akademiskas akutmottagning. Men eftersom akutmottagningen saknar ordentlig beredskap för allvarlig smitta är risken för spridningen av mässling, TBC och vattkoppor stor.

Det anser Vårdförbundets huvudskyddsombud Maj Wineström. Tillsammans med Kommunal och Läkarföreningen i Uppsala har Vårdförbundet skickat in en begäran till Arbetsmiljöverket om att hålla mottagningen öppen dygnet runt.

Förstudie på gång

– Vi har varit aktiva länge med att få till en ombyggnation på akuten. Arbetsgivaren har sagt att de ska genomföra en förstudie för att se om det finns möjligheter att bygga om akuten. Den studien ska starta i höst. Men eftersom det kan ta tid vill vi se att kliniken är öppen dygnet runt fram tills att det är klart, säger Maj Wineström till Vårdfokus.

Att hålla infektionsmottagningar öppna dygnet runt är inte allt för vanligt i städer av Uppsalas storlek.

Men i de flesta andra fall har man då helt andra möjligheter att bemöta smitta på akuten, menar Maj Wineström och nämner Malmö akutcentrum som ett exempel på det.

– Där har man ett separat väntrum, egna toaletter och sluss. Det finns även på andra ställen, säger hon.

Inte ekonomiskt motiverat

Arbetsgivaren har hittills ställt sig negativ till en dygnet runt-öppen infektionsmottagning. Till Upsala Nya Tidning säger chefen för akutdivisionen vid Akademiska sjukhuset, Eve Telne, att alltför få patienter berörs för att det skulle vara motiverat att utöka öppettiderna.
Men enligt Maj Wineström är kravet på öppettider ett sätt att undvika att frågan blir allt för utdragen.

– Det skulle kosta omkring 5 miljoner för arbetsgivaren att utöka öppettiderna. Lyckas vi få igenom kravet tror vi att förstudien och en eventuell ombyggnad av akuten skulle påskyndas.

Arbetsmiljöverkets utlåtande i frågan väntas komma i början på september.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida