Väntetiderna i cancervården ska kortas

Väntetiderna i cancervården ska kortas
Socialminister Göran Hägglund (KD). Foto: Pavel Flato

Skillnaderna mellan landstingen är för stor. Regeringen vill göra en storsatsning på att minska väntetiderna.

I dag presenterade socialminister Göran Hägglund (KD) en satsning på totalt 2 miljarder kronor under perioden 2015-2018 för att förkorta väntetiderna inom cancervården. Dessutom ska tiden mellan remiss och behandling minska för att få snabbare diagnos, enligt regeringens förslag till vårens budgetproposition.

Innan satsningen ska en mätning göras och användas som utgångspunkt för löpande uppföljningar och dessutom en samlad mätning, efter de fyra åren. En grupp bestående av representanter från bland annat regeringskansliet, arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, patientorganisationer och professionernas organisationer ska sättas samman för att skapa en samsyn kring hur dessa uppföljningar ska ske, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Danmark förebild

”Av öppna jämförelser av hälso- och sjukvård 2013 framgår att det finns skillnader mellan landsting i överlevnad och tid till behandling för vissa cancerformer. Detta kan indikera att det finns potential att förbättra överlevnaden generellt genom utvecklade arbetssätt” , skriver regeringen.

Som förebild hålls det danska systemet fram, med ”pakkeforløb”, standardiserade behandlingsplaner. De är ett hjälpmedel när behandlingen planeras och där olika åtgärder bokas in vid bestämda tidpunkter tillsammans med återkoppling till patienten. Sedan pakkeforløb infördes i Danmark har överlevnaden ökat, väntetiderna kortats och patienterna blivit nöjdare, enligt pressmeddelandet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida