Vårdens professioner överens: ”Vi behöver arbeta mer i team”

Vårdens professioner överens: ”Vi behöver arbeta mer i team”
Ordförandena för Fysioterapeuterna, Vårdförbundet och Arbetsterapeuterna hoppas på mer samarbete mellan vårdens olika professioner. Foto: Maria Ejd

Almedalen 2015. Fördomar om varandra och gamla hierarkier hindrar vårdens professioner från mer samarbete.

Som en manifestation över vikten av att utveckla det tvärprofessionella samarbetet mellan vårdens olika yrkesgrupper samlades representanter från några av dem på en scen i dag.

– Det är ett slöseri med kunskap om vi inte samverkar kring patienten. Vårdens professioner har utvecklats enormt under åren, men vår kompetens används inte på bästa sätt och det missgynnar patienterna, sa Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Det var den akademiska tankesmedjan Leading health care som bjöd in företrädare för fem av vårdens 22 legitimationsyrken: Naturvetarna, Fysioterapeuterna, Arbetsterapeuterna, Vårdförbundet, samt för tre läkarorganisationer: Svensk förening för allmänmedicin, SFAM, Sveriges yngre läkares förening, SYLF, och Sveriges Läkarförbund.

Alla vill samarbeta

Samtliga på scenen var ivriga förespråkare för ett utvecklat interprofessionellt teamarbete. Både för yrkesutövarnas och för patienternas skull.

– Att vi har en hälso- och sjukvård som bygger på teamvård är viktigt för att nå en jämlik och personcentrerad vård. Det krävs av oss att vi är lagspelare om vi ska lyckas skapa förutsättningar för jämlik vård, sa Arbetsterapeuternas vice ordförande Ida Kåhlin.

Läkarna på scenen var överens med de övriga om att samarbete och teamarbete är nödvändigt. Ordföranden för SFAM, Karin Träff Nordström, sa att bara det faktum att de stod där tillsammans är ett tecken på att mycket har hänt de senaste åren.

Det höll Fysioterapeuternas ordförande, Stefan Jutterdal, med om och lyfte fram det symboliska värdet av att de alla samlats på det här sättet.

– Samverkan mellan olika professioner är nödvändig, men sker inte tillräckligt ofta, sa han.

Har självförtroende nog

Läkarförbundets ordförande, Heidi Stensmyren, noterade att det inte fanns någon politiker med i panelen och tolkade det som att professionerna har tillräckligt med självförtroende för att diskutera samverkan själva.

– Jag tror på vår förmåga att samverka, sa hon.

Alla var överens: samverkan stärker professionerna och är bättre för patienterna. Att antalet multisjuka har ökat och fortsätter att öka kräver samverkan. Liksom det faktum att sjukhusvården bara är en liten del av vården kring en patient. Flera olika aktörer, som primärvård, rehabilitering och boenden, innebär att stuprörstänkande inte fungerar.

Panelen var också överens om att professionerna inte behöver tillåtelse från någon för att samverka mer. Så frågan är vad man väntar på? Vad är det stora hindret för att sätta i gång?

Liten enkät

Vårdfokus ställde frågan till fem ur panelen och så här svarade de:

  • Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna: ”Vi själva”.
  • Karin Träff Nordström, SFAM: ”Vår egen oförmåga att förändra oss”.
  • Emma Spak, SYLF: ”Gamla strukturer och dolda hierarkier”.
  • Ida Kåhlin, Arbetsterapeuterna: ”Förlegade uppfattningar om vad olika professioner kan bidra med.”
  • Sineva Ribeiro, Vårdförbundet: ”Hierarkier och det medicinska paradigmet”.

Medskick från publiken

Panelen fick ett par medskick från publiken också. Elisabeth Wallenius, ordförande för Riksförbundet Sällsynta diagnoser, påminde om vikten av att samarbeta med patienter och med deras organisationer. ”Ni måste hitta modeller för det”, uppmanade hon.

Ingen sa emot det.

Tobias Nilsson presenterade sig som byråkrat från Västra Götalandsregionen och ville veta hur han, som byråkrat, kan främja professionernas samverkan. Ett förslag från panelen var att verka för större mandat i verksamheten att utveckla sina egna arbetssätt. Eller mer frankt uttryckt:

– Håll fingrarna borta från verksamheten, som Karin Träff Nordmark sa.

Almedalen 2015

  • Almedalsveckan 2015 pågår från 28 juni till den 5 juli.
  • Trots att antalet evenemang är färre än under valåret 2014 hålls hela 3 431 stycken i år.
  • Av dessa handlar 447 om vård och omsorg.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida