Vårdförbundet förlänger avtalet med SKL

Tror på att samarbete ger störst chans till bättre villkor — trots obefintliga framgångar i frågan om nattarbetstider.

17 december 2014

Vårdförbundets offentliganställda medlemmar har fått sitt löneavtal förlängt i ett år.

Vårdförbundet har sagt ja till att förlänga huvudöverenskommelsen, där löneavtalet ingår, utan några större förändringar. Detta trots att Vårdförbundets mest prioriterade fråga, arbetet med att försöka få till en central överenskommelse om bättre arbetstider vid nattarbete, ännu inte har lett någonstans.

I stället har arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, lovat att den gemensamma diskussionen om arbetstider ska fortsätta nästa år och att även beredskap då ska ingå i samtalen.

Stora framtidsfrågor

SKL har också bjudit in Vårdförbundet till ett samarbete kring vårdens framtida utmaningar. Parterna ska gemensamt gå på djupet i stora frågor som rör kompetensförsörjning och kunskapsutveckling. Det vill säga hur det även i framtiden ska finnas människor som vill arbeta i vården och hur medarbetarnas kompetenser ska kunna utvecklas och tas tillvara på bästa sätt. Även andra berörda fackförbund kommer att bjudas in till det här samarbetet.

Viktigt inflytande

Här ser Vårdförbundet en chans att föra samman frågan om medlemmarnas villkor och vårdens framtida utveckling.

– Vi är överens med SKL om att ytterligare förstärka arbetet kring kunskap, kompetensförsörjning, kvalitet, professionernas roll inom hälso- och sjukvården och gott resursutnyttjande, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.

Har gett löneökningar

En annan anledning till att förbundsstyrelsen valde att förlänga det sifferlösa löneavtalet var att det gett ”relativt bra löneökningar”, i alla fall jämfört med andra grupper som jobbar i Sveriges landsting och kommuner. Det som lokalt inte fungerat lika bra är att få till den tydliga kopplingen mellan kunskap, prestation och lön som avtalet utlovar.

Hur det här ska kunna efterlevas bättre av de lokala arbetsgivarna är en fråga som kommer att ingå i den stora partsgemensamma diskussionen om framtidens utmaningar, eftersom det har en stark koppling till hur vården ska klara kompetensförsörjningen i framtiden.

?

Fakta: Avtalet med SKL

  • Gäller för drygt 80 000 medlemmar i Vårdförbundet och 6000 medlemmar i Fysioterapeuterna.
  • HÖK 11, som avtalet heter, innehåller bland annat löneavtal och allmänna anställningsvillkor.
  • Löneavtalet är sifferlöst, det betyder att det inte finns någon fastställd garanterad lönenivå utan den nya lönen ska sättas individuellt.
  • Lönen ska ha en tydlig koppling till kunskap, kompetens och medarbetarnas bidrag på arbetsplatsen. Specialistkunskap ska värderas särskilt mycket.
  • 2013 var löneutvecklingen för Vårdförbundets offentliganställda medlemmar 4 procent.
  • Avtalet förlängs till och med 31 mars 2016 och kommer att utvärderas på nytt nästa höst.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida