Vårdförbundet vill att kriskommission granskar Skånes universitetssjukhus

Anställningsstoppet på Skånes universitetssjukhus har lett till stor brist på såväl läkare som sjuksköterskor. Den allt tyngre arbetsbördan och arbetsgivarens krav på tjänstöring varannan helg riskerar att leda till personalflykt. Nu vill Vårdförbundet i Skåne att en kriskommission tillsätts.

Vårdavdelningar har tvingats stänga på grund av bristen på sjuksköterskor, barnmorskorna har öppet protesterat mot nerskärningarna och Socialstyrelsen granskar flera dödsfall som misstänks hänga samman med de ständiga besparingarna. Inför höstens och vinterns högsäsong för infektionssjukdomar slår nu även divisionschefen inom barnsjukvården på Skånes universitetssjukhus, Sus, larm om att det saknas minst 40 sjuksköterskor.

Mats Runtsten, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Skåne, tycker nu att det är dags att ta bladet från munnen.

– Vi anser att man bör tillsätta en kriskommission med uppdrag att utreda om det här med ett storsjukhus var så bra egentligen. Den senaste krisen inom barnsjukvården är bara en i raden. Sjukhuset har blivit kostnadsdrivande i stället för kostnadseffektivt. Så här kan det inte fortsätta, säger han till Vårdfokus.

Varannan helg allt vanligare

Emmy Nilsson, huvudskyddsombud på Sus, berättar att en lösning som sjukhusledningen allt oftare inför är arbete varannan helg.

– Det har blivit ett sätt för ledningen att få bukt med personalbristen. Vi anser att det är en dålig och kortsiktig lösning. Våra medlemmar orkar inte arbeta varannan helg i längden och det kommer att leda till att ännu fler lämnar sjukhuset, varnar hon.

Hon får medhåll av Mats Runsten.

– Det här är en konsekvens av att arbetsgivaren har sagt upp lokala arbetstidsavtal. Nu är det bara det centrala avtalet som reglerar arbetstiderna och där finns inget hinder mot tjänstgöring varannan helg. Anställningsstopp med allt vad det innebär av tyngre arbetsbörda och mindre vila riskerar leda till att sjukhuset tappar ännu mer kompetent personal, säger han.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida