Vårdförbundet vill behålla vårdvalet

Vårdförbundet vill behålla vårdvalet
Vårdförbundets Sineva Ribeiro, ordförande, är mycket kritiskt mot att regeringen vill avskaffa vårdvalstvånget. Foto: Ulf Huett

Anser att regeringens förslag är ett hastverk som får allvarliga konsekvenser för både personal och patienter.

En av de första saker som statsminister Stefan Löfvens (S) nya regering gjorde när den tillträdde var att klargöra att landstingen och regionerna inte längre ska vara tvungna att ha vårdval inom primärvården. Regeringen anser att vårdvalet har missgynnat olönsamma områden och inneburit en snedfördelning av skattemedel.

Regeringens förslag har gått ut på remiss och i dag är sista chansen att ge synpunkter. Flera instanser är mycket kritiska, däribland Vårdförbundet som i sitt remissvar säger nej till förslaget. Det motverkar patientens fria val och inskränker patientens rätt i vården, enligt förbundsordföranden Sineva Ribeiro.

Räds monopol

Personalen drabbas om privata vårdcentraler läggs ned och det blir färre potentiella arbetsgivare att välja mellan.

”Hur påverkas bemanningsfrågan om landstingen återigen får monopol som arbetsgivare inom primärvården?”

Att vårdvalet skulle ha missgynnat olönsamma områden finns det inte stöd för i de uppföljningar och studier som har gjorts, enligt Vårdförbundet.

Saknar analys

Förbundet tycker också att regeringens förslag är alldeles för kortfattat och helt saknar analys och bedömning om vilka effekter det får. Dessutom har berörda parter fått för lite tid på sig att komma med synpunkter. Sammanfattningsvis är det ”anmärkningsvärt”, enligt Vårdförbundet.

Även Läkarförbundet är starkt kritiskt och anser att man inte löser några problem genom att ta bort vårdvalsobligatoriet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida