Vårdförbundet vill fortsättastarta eget-projekt

Åtta företag redan klara, ett tjugotal till på gång. Det är facit för starta eget-projektet Förändringskraft. Förbundet har sökt nya pengar för en fortsättning.?

2 oktober 2009

Förändringskraft är projektet som ska understödja dem som vill starta eget i vården. Vårdförbundet fick fem miljoner kronor av regeringen tillsammans med sina partner Jobs and Society Nyföretagarcentrum, Swedbank och Sveriges kommuner och landsting, skl.??

Projektet inleddes i praktiken förra hösten. Lokala avdelningar engagerades och material framställdes. Fyra av Vårdförbundets avdelningar deltog från starten: Skåne, Västra Götaland, Jönköping och Östergötland. På slutet anslöt sig också Uppsala.?

Första steget var inspirationsträffar i de fem avdelningarna – på dem deltog 259 personer. Nästa steg var utbildningar med 99 deltagare, därefter följde rådgivning för de 64 företag som fortfarande var intresserade. Nu är åtta företag registrerade och drygt 20 till är på gång.?

I somras hölls det avslutande mötet mellan de fyra deltagande parterna.?

– Vi kunde konstatera att vi och de lokala teamen hade gjort det vi skulle, säger Kristina Malm Janson, ombudsman på Vårdförbundet som har varit handläggare för projektet.?

Men hon tycker att det har varit oväntat svårt att få med kommuner och landsting. Också Swedbank har, med Kristina Malm Jansons ord, »haft svårt att hitta sin roll«.??

Hon menar ändå att de olika partnernas kompetenser har använts på rätt sätt.

– Men det tar tid att få till den synergieffekt som vi hade som mål. Det är lätt att återfalla i de ursprungliga rollerna.?

Resultatet är så pass bra att de fyra parterna har bestämt sig för att söka anslag till ett fortsatt projekt. Målet är att fler Vårdförbundsavdelningar ska involveras i projektet.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida