Vårdförbundspriset. Psykosvårdens team fokuserar på patientens resurser

Vårdförbundspriset. Psykosvårdens team fokuserar på patientens resurser
Agneta Westring är en av kandidaterna till 2014 års Vårdförbundspris som delas ut i samarbete med Folksam.

Inom Psykosvård Nordost är det patientens egna berättelser som styr de multiprofessionella teamens arbete.

Teamarbetet mellan sjuksköterskor, skötare, kuratorer, arbetsterapeuter, psykologer, sekreterare och läkare inom psykosvården Nordost i Göteborg är en förutsättning för det som är deras framgångsrecept: att få patienterna att känna sig som människor att räkna med.

– Inom psykiatrin är hierarkier mindre uttalade och det är självklart att alla professioner har lika mycket att bidra med, säger Agneta Westring, sjuksköterska och case manager inom Psykosvård Nordost.

Bekräftelse nödvändigt

De multiprofessionella teamen har en lång tradition av att arbeta med teampsykiatri. Den stora utmaningen är att få med patienterna. Att se, lyssna och bekräfta är nödvändigt för att det ska lyckas.

– Vi hör patienter säga: ”vilken annorlunda atmosfär det är här” när de har suttit i vårt väntrum. Det är inga stora saker vi gör, men vi går inte förbi utan att se människor i ögonen och säga hej.

2009 bjöd teamen in samtliga patienter för att presentera verksamheten och för att få veta vad de hade för synpunkter på den vård som erbjöds. Det ledde till ett antal öppna möten som i sin tur har lett till en hälsogrupp där frågan ställdes: Vad är hälsa för dig?

Nu är patienter sammankallande och delaktiga i beslut via nätverksmöten och behandlingsgrupper. Anhöriga är dessutom alltid välkomna.

– Vi har haft tematräffar som handlar om sådant som läkemedel, sömn, ekonomi och från dem har ytterligare träffar och projekt utvecklats. Ett av projekten handlar om mänskliga rättigheter och hur de uttrycks i vården.

Frågar efter starka sidor

Inom Psykosvård Nordost sätts de mänskliga rättigheterna i fokus redan vid första besöket. Samtalsämnena är inte ovanliga; det handlar om medicin, biverkningar eller symtom. Det mer ovanliga är att det framför allt handlar om patientens egna resurser.

– Tidigare talade vi om vad vi hade att erbjuda. Nu frågar vi efter: ”vilka är dina starka sidor och vad har du för mål”. Det är patienternas egna berättelser som styr vården. Det ligger mycket bekräftelse i det, säger Agneta Westring.

Titel: Omvända hierarkier på Psykosvård Nordost

Ur juryns motivering: En verksamhet där teamarbetet har en narrativ grund, främst utifrån patientens berättelse. Patienten är en självklar teammedlem på alla nivåer. Teamen möter patienten som en människa inte bara som en patient med en svår psykisk ohälsa, något som många patienter vittnat om som det viktigaste i deras återhämtning. Patientenkäter visar på en hög tillfredsställelse med vård och bemötande.

Vårdförbundspriset 2014

En halv miljon kronor får vinnaren av Vårdförbundspriset, som delas ut i samarbete med Folksam. Årets pris delas ut på Vårdgalan den 8 oktober och årets tema är teamarbete. Vårdfokus presenterar de fyra kandidater som juryn har nominerat.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida