Vårdföretagarna. ”Ett slag mot patienterna”

Arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna reagerar mot att den nya regeringen tar bort kravet på att införa vårdval.

Vårdval innebär att patienter oavsett landsting kan välja vårdcentral och att vårdgivare kan etablera sig om de uppfyller landstingets krav. Den 1 januari 2010 införde regeringen Reinfeldt lagen om vårdval vilket innebar att alla landsting och regioner skulle införa ett vårdvalssystem i primärvården.

När statsminister Stefan Löfven (S) i dag läste upp de stora reformer som den nya regeringen vill genomföra var slopat vårdvalstvång en av punkterna.

Möter kritik

Vårdföretagarna reagerar mot det och i ett pressmeddelande skriver arbetsgivarorganisationen att vårdvalsstoppet kommer att slå mot patienterna.

”Det innebär också att dörren stängs för duktiga entreprenörer i vården, och löftet i regeringsdeklarationen att mångfald och valfrihet ska garanteras sviks redan i stycket därpå”.

Organisationen påpekar också att det är viktigt att kvaliteten följs upp hos alla utförare, offentliga som privata, och att kvaliteten redovisas på enhetsnivå, en punkt som ingick i Stefan Löfvens regeringsförklaring som presenterades i dag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida