regionala cancercentrum

Vill koncentrera cancervården mer

Bättre cancervård om färre sjukhus opererar och behandlar mer ovanliga cancerformer.

11 januari 2016

I dag lägger RCC, Regionala cancercentrum i samverkan, fram ett förslag på tolv behandlingar inom cancervården som man vill koncentrera till färre ställen i landet.

Sex av dem har redan varit ute på remiss hos landstingen. Där rekommenderar nu RCC landstingen att fatta beslut så att det kan träda i kraft 1 januari 2017. Det handlar bland annat om botande kirurgi vid matstrups- och magsäckscancer och behandling av anal- och vulvacancer.

Men RCC går också vidare och föreslår sex nya områden där man vill koncentrera vården till färre sjukhus. Det förslaget går nu ut på remiss till landstingen.

– Det finns många sjukhus som gör få åtgärder per år. Ta till exempel äggstockscancer, där totalt 40 sjukhus utför operationer, varav 27 har opererat endast 1-10 patienter per år. Det måste vi ändra på, säger Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare vid SKL, Sveriges kommuner och landsting, och ordförande för RCC.

Vilka operationer och behandlingar som ska göras var kommer RCC att lägga fram förslag om senare i januari.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida