Webbkollen hemma ska minska äldres oplanerade återinskrivning

Webbkollen hemma ska minska äldres oplanerade återinskrivning
Modellen testas i fyra län där sjukhuspersonal eller distriktssköterskor hittills har genomfört cirka 100 intervjuer inom 72 timmar efter utskrivningen. Arkivbild: Mostphotos

Var femte person över 65 år blir oplanerat återinskriven inom en månad efter sin sjukhusvistelse. Snabb uppföljning efter utskrivning är ett effektivt sätt att förhindra det. Därför öppnar Sveriges kommuner och landsting i dag portalen Webbkollen hemma.

Webbkollen hemma används av vården som intervjustöd vid uppföljning av patienter över 65 år som skrivits ut efter sjukhusvård. Den består av en webbenkät som intervjuaren laddar ner till sin dator. Modellen testas i fyra län där sjukhuspersonal eller distriktssköterskor hittills har genomfört cirka 100 intervjuer inom 72 timmar efter utskrivningen.

Intervjuaren läser de journalanteckningar som gjordes vid utskrivningen för att bedöma om planeringen följs och de uppringdas svar knappas in i enkäten. Samtalet och de åtgärder som genomförts dokumenteras. Resultaten bearbetas direkt och redovisas på en webbportal – lokalt, regionalt och på nationell nivå.

Resultaten hittills visar till exempel att bara hälften av de intervjuade känner att de har varit delaktiga i planeringen av hur det skulle bli då de kom hem. Lika få visste vem de skulle vända sig till om de undrade över något.

Under 2013 och 2014 är det gratis att vara med i Webbkollen hemma. Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, projekt Bättre liv för sjuka äldre erbjuder sedan ett år webbverktyget Webbkollen återinskrivna. Alla som deltagit i det får automatiskt inloggningsuppgifter och information om Webbkollen hemma.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida