70 miljoner till vårdforskning

På tordag presenteras forskningspropositionen. Av de 560 forskningsmiljonerna till medicinsk forskning får vårdforskningen dela på 70.

Sju områden: molekylär biovetenskap, stamceller och regenerativ medicin, epidemiologi, vårdforskning, diabetes, cancer och neurogenerativa sjukdomar, ska dela på de 560 miljoner som regeringen anslår till medicinsk forskning. Området vårdforskning tilldelas 70 av de 560 miljoner kronorna.

Exakt vilka projekt som kommer att få del av pengarna är ännu inte klart. Det avgörs inte av regeringen utan av Vetenskapsrådet. Lärosätena får skicka sina ansökningar till Vetenskapsrådet som kommer att bedöma vilka projekt som ska beviljas pengar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida