Bästa löneavtalet på sju år i Skåne

Bästa löneavtalet på sju år i Skåne
Mats Runsten, ordförande i Vårdförbundet Skåne, är nöjd med årets löneöversyn. Under en lång rad av år har Vårdförbundet varit så missnöjda med regionens bud att de inte ens skrivit under protokollen. Men det gjorde de med nöje denna gång.

Vårdförbundets medlemmar i Region Skåne får 3,5 procent högre lön i år.

Flera arbetsgivarorganisationer har, med tanke på att det är så låg inflation i Sverige, meddelat att löneökningarna i år måste hållas på en mycket låg nivå, helst under två procent.

När Vårdförbundet inledde årets löneöversyn med Region Skåne i december 2014 möttes de av beskedet att Vårdförbundets medlemsgrupper visserligen var prioriterade men på sin höjd kunde räkna med 0,3 procent mer än de cirka 2,5 procent som regionen räknar med att andra grupper kommer att landa på

En procent mer än andra grupper

– Vi blev självklart missnöjda. Men efterhand har regionen gått oss till mötes och till slut landade vi faktiskt en procent över vad andra grupper i regionen kan räkna med i lönepåslag, säger en påtagligt nöjd Mats Runsten, ordförande i Vårdförbundet Skåne.

Han ser flera skäl till att löneöversynen lyckades så bra som den gjorde:

  • Regionen har själv i skriftliga dokument klargjort att man är för jämställda löner. I dag tjänar exempelvis typiskt manligt dominerade yrkesgrupper som it-tekniker, ekonomer och ingenjörer mer än vad Vårdförbundets medlemsgrupper gör, trots att de har ungefär lika lång utbildning.
  • Marknadskrafterna. Det saknas i dag cirka 300 sjuksköterskor och ett stort antal barnmorskor i regionen. Med en löneökning på 3,5 procent hoppas regionen att det ska bli lättare att rekrytera och behålla dem.

Lågavlönade prioriteras

I löneöverenskommelsen sägs också att medarbetare med några års tjänstgöring ska uppmärksammas i lönesättningen så att de inte halkar efter nyexaminerade sjuksköterskor som från den 1 april får en ingångslön på 23 500 kronor i månaden. I klartext innebär det att de som i dag har relativt låga löner ska prioriteras vid lönesättningen.

Vårdförbundet och arbetsgivaren är också överens om att öka lönespridningen genom att satsa extra på grundutbildade sjuksköterskor med lång erfarenhet och på specialistsjusköterskor.

Biomedicinska analytiker

Lönerna sätts individuellt vilket innebär att vissa kan få mer, andra mindre. I löneöversynen uttrycks tydligt vilka av Vårdförbundets grupper som är prioriterade, förutom specialistutbildade och de som redan i dag har relativt låga löner:

  • Förlösande barnmorskor.
  • Biomedicinska analytiker
  • Cytodiagnostiker.

De nya lönerna börjar gälla från 1 april i år, men kommer troligtvis att retroaktivt betalas ut tidigast med junilönen.

Senare i höst ska parterna mötas igen för att tillsammans ta fram en lönestrategi för att ytterligare jämna ut lönerna mellan kvinnliga och manliga yrkesgrupper under de kommande tre åren fram till 2018.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida