Behovet av inläggning minskade med vårdcoacher

Ökad livskvalitet och halverat behov av inläggning på sjukhus. Det är resultatet av två studier om patienter som under ett år haft stöd av en vårdcoach i Stockholms läns landsting.

17 februari 2012

– Patienterna som ingår i projektet känner sig tryggare, har mindre smärta och vet mer om sin sjukdom, dessutom behöver de inte besöka akuten lika ofta, säger Ann Fjellner som är senior medicinsk rådgivare i Vårdcoach-projektet.

Färre vårddygn

Uppföljningen omfattar två vetenskapliga studier med vårdcoach. I den första studien ingår patienter som haft mer än tre akutbesök det senaste halvåret. Bland dem är antalet vårddygn per patient 59 procent lägre jämfört med en kontrollgrupp.

Jämfört med dessa två grupper hade patienter med vårdcoach också 16 procent färre vårdtillfällen och andelen besök i öppenvård – hos till exempel husläkare – minskade med 15 procent.

Ökade livskvaliteten

Studien visar också att livskvaliteten ökade, smärtan minskade och personerna kände sig mer rörliga och hade ett bättre socialt liv. Kostnaden per patient var också 57 procent lägre för de som hade hjälp av vårdcoach.

Den andra studien gäller patienter med hjärtsvikt och visar även den att antalet vårddygn minskade jämfört med kontrollgruppen. Framförallt fick patienterna mer planerad vård vilket gav en större trygghet.

Dessa patienter har en svår sjukdom där erfarenheten visar att livskvaliteten stadigt försämras – därför är det ett gott tecken, enligt studien, att livskvaliteten är densamma efter ett år. Samtidigt behöver mer göras för att minska upplevelsen av smärta hos dessa patienter.

Ska fortsätta

– Vårdcoacher är en del av en vetenskaplig metod som är tänkt för vissa patienter som ofta behöver akut vård. Vi ska nu fortsätta stegvis så att vi vet att metoden fungerar på rätt sätt och att vi ger stödet till patienter som verkligen blir hjälpta av en vårdcoach, säger Ann Fjellner.

Projektet kommer att utvidgas enligt uppdrag i budgeten för 2012 och just nu pågår arbetet med att utforma hur utvidgningen ska ske.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida