Fler svårt sjuka patienter ska få en vårdcoach i Stockholms län

I dag beslutar fullmäktige i Stockholms läns landsting att utöka antalet vårdcoacher. I höst erbjuds hjälpen också på fler språk än svenska och projektet byggs ut till psykiatrin.

En vårdcoach är en specialutbildad sjuksköterska som stöttar patienten med rådgivning via telefon, stöd i egenvård samt hjälp med vårdkontakter.

I september blev Stockholm först i landet med att införa modellen som Vårdförbundet förespråkat i många år. Då räknade landstinget med att de 100 vårdcoacherna i projektet skulle hinna hjälpa 5 000 av de svårast sjuka patienterna i länet, ett mål som hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt hoppas ska nås i slutet av året.

Vårdcoachprojektet handlar om att hitta och stödja den enstaka procent av befolkningen i länet som står för 30 procent av den totala sjukvårdskostnaden. Det vill säga de svårast sjuka patienterna.

Man räknar med att det handlar om 22 000 personer i länet som har i snitt åtta olika diagnoser, omkring 65 vårdkontakter per år, och en inläggning var tredje månad som oftast är akut.

I dag finns det vårdcoacher för mångbesökare på akuten, hjärtsviktspatienter, KOL-sjuka och svårt sjuka barn.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida