Ingen oenighet bakom avhoppet enligt Skånes regiondirektör

Region Skåne vill ge en kommande regiondirektör chansen att sätta en ny agenda. Det är Sören Olofssons egen förklaring till varför han slutar som regiondirektör. Han avfärdar rykten om interna konflikter. (UPPDATERAD 13:30)

Nej, någon schism mellan Sören Olofsson och den politiska ledningen har inte funnits, enligt honom själv. Att han för bara ett år sedan ombads att förlänga sin tjänst med två år fram till 2014  och nu ändå avgår ser han inte heller som något konstigt.

– Regionen kom helt enkelt fram till att det var rimligare ur deras synvinkel att tillsätta en ny regiondirektör redan nu, så att den personen kan vara med och skapa en egen agenda. De omvärderade situationen helt enkelt, säger han till Vårdfokus.

Enligt anonyma uppgifter i lokala medier ska upphörandet av anställningen bero på intern kritik mot Sören Olofssons ledarskap. Bland annat har det funnits olika uppfattningar om hur mycket information den egna förvaltningen ska ha. Detta ska ha fått ledningen att besluta att det var dags för något nytt, vilket inte heller motsägs av Sören Olofsson.

 Hur har samarbetet med politikerna varit?

– Återigen. Det finns inga oenigheter som förklarar det här. Vi är två starka personligheter (syftar på regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M)) som båda är snabba i vändningarna och därför har vi inte alltid kommit överens om hur frågor ska hanteras. Men det har aldrig landat i en konflikt, säger han.

Inte heller Pia Kinhult ser något uppseendeväckande med att Sören Olofsson slutar.

– För ett år sedan, när vi bad honom stanna i två år till, trodde vi inte att han skulle få sådan fart i förändringsarbetet som han fick. Men nu när det visar sig att vi nått målet fortare än vi trodde känns det som en naturlig tidpunkt att bryta, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida