Valet 2018

Inget jubel från Vårdförbundet över vallöften i sista minuten

Inget jubel från Vårdförbundet över vallöften i sista minuten
Ann Johansson, Vårdförbundets vice ordförande. Bild: Ulf Huett

Vallöften som ska förbättra vården duggar tätt veckan innan valet. Sjuksköterskelyft med S, fler vårdbiträden med L och mer åt barnmorskorna med C. Vårdförbundet är försiktigt positiva — flera förslag är deras från början.

Vården är utan tvekan en av valets stora frågor. Ända in i valspurten presenterar partierna nya satsningar. Socialdemokraterna kallar sina senaste förslag för ett  sjuksköterskelyft.

Partiets sjuksköterskelyft ska ge ett introduktionsår för nya sjuksköterskor, fler handledare för studenter, en ledarskapsakademi och ett råd för att säkerställa antalet specialistsjuksköterskor.

– Förslagen är bra, det är till stor del våra egna förslag om introduktionsår, ledarskapssatsning och handledare åt studenterna. Men till största delen ska de nya förslagen finansieras med den nuvarande professionsmiljarden. Vi ser inga nya pengar, eller endast en mindre del, säger Ann Johansson, Vårdförbundets vice ordförande.

Utbildning med lön

Men hon är långt ifrån nöjd med regeringspartiets löften. Möjligheten att utbilda sig till specialistsjuksköterska med en tjänst, bibehållen lön och kollektivavtal, av Vårdförbundet kallat AST, akademisk specialisttjänstgöring saknas.

– Vi vill se en statlig reglering av AST, som det är för läkarna vad gäller ST-tjänster. Det ska inte längre vara upp till varje landsting och kommun att bestämma. Vi vill också se en statlig lönesatsning på specialistsjuksköterskorna. Bristen på specialistsjuksköterskor är ett av vårdens största problem, säger Ann Johansson.

Lärarlyftet var ett statligt tillskott till lärarnas löner. Trots det liknande uttrycket, märks ingen öronmärkt lönesatsning i det nya S-förslaget sjuksköterskelyftet.

Vill satsa på fler vårdbiträden

Liberalerna lovar att satsa 8 miljarder för 12 000 nya vårdbiträden, om landstingen skjuter till lika mycket. Liberalerna vill på så vis låta sjuksköterskor få vara sjuksköterskor och läkare få vara läkare.

Men det här får hård kritik av Vårdförbundet.

– Det går inte att ersätta hög kompetens med lägre i vården. Det här är en förenklad lösning. Utveckling av olika roller och arbetsorganisation måste göras i respektive verksamhet.

Provocerande åsikter om sjuksköterskor

Liberalerna hoppas med satsningen att renodla yrkesrollen för sjuksköterskor och höja deras status.

– Alla partier, inte bara Liberalerna, pratar om vad sjuksköterskor ska göra och inte. Det sägs att sjuksköterskorna gör fel saker, som andra kan göra. Det är provocerande. Det ska sjuksköterskorna avgöra, professionen ska utveckla professionen.

Lovar mer till barnmorskorna

Centern passar sista veckan innan valet på att lansera karriärtjänster för barnmorskor som ett sätt att arbeta för trygga förlossningar i hela landet. Partiet räknar med att 2 500 barnmorskor ska få ta del av vallöftet som är 5 000 kronor mer i månadslön.

Centern avsätter också 300 miljoner kronor till ökad tillgång till eftervård och amningsstöd.

– Det är också i linje med Vårdförbundets politik. Det behövs satsningar på förlossning, eftervård och amning. Men det behövs också fler barnmorskor och att förbättra deras arbetsmiljö och villkor är grunden till en god förlossningsvård, säger Ann Johannson.

Fragmentariska lösningar

Hon saknar mer genomgripande grepp om vården.

– Det är mycket fragmentariska lösningar i vallöftena. Dessutom är årets val knepigt, för det är svårt att tro på partiernas löften, om de sedan inte kan bilda en stark regering och få igenom sina förslag.

Vårdfokus har gått igenom alla riksdagspartiers vallöften i några viktiga frågor som rör sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. De publiceras i nästa nummer av tidningen som kommer ut imorgon och då även här på webben.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida